Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 februari 2018

Lovar rimliga villkor för småskalig vattenkraft

VARA.

Beskedet från riksdagspolitikerna var så tydligt det kunde vara – äganderätten ska värnas och den småskaliga vattenkraften ska få rimliga villkor.

– Det måste finnas gränser för vad miljöanpassning får kosta, säger Penilla Gunther (KD).

 Riksdagsledamöterna Penilla Gunther (KD) och Ulrika Carlsson (C) är ense om att äganderätten till småskalig vattenkraft ska värnas och lovar rimliga villkor för den fortsatta produktionen av förnyelsebar elenergi.
Bild 1/5 Riksdagsledamöterna Penilla Gunther (KD) och Ulrika Carlsson (C) är ense om att äganderätten till småskalig vattenkraft ska värnas och lovar rimliga villkor för den fortsatta produktionen av förnyelsebar elenergi. FOTO: Göran Berglund
 Jan-Olof Sundby, vattenexpert på LRF, menar att frågan kring ny lagtext om markavvattning inte bör stressas fram utan utredas separat i ett senare skede.
Bild 2/5 Jan-Olof Sundby, vattenexpert på LRF, menar att frågan kring ny lagtext om markavvattning inte bör stressas fram utan utredas separat i ett senare skede. FOTO: Göran Berglund
 Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson för SD, ser småskalig vattenkraft som en viktig effektreglerare i den svenska energiförsörjningen.
Bild 3/5 Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson för SD, ser småskalig vattenkraft som en viktig effektreglerare i den svenska energiförsörjningen. FOTO: Göran Berglund
 "Makten över vattnet" var en LRF-arrangerad temadag om hoten mot den småskaliga vattenkraften. Här håller Rune Hallgren från Svensk Vattenkraftförening föredrag.
Bild 4/5 "Makten över vattnet" var en LRF-arrangerad temadag om hoten mot den småskaliga vattenkraften. Här håller Rune Hallgren från Svensk Vattenkraftförening föredrag. FOTO: Göran Berglund
 Riksdagsledamöterna Mattias Bäckström Johansson, SD, Petra Ekerum, S, Penilla Gunther, KD, Ulrika Carlsson, C, Lars Tysklind, L, Sten Bergheden, M, och Johan Hultberg, M, debatterade och svarade på frågor under temadagen "Makten över vattnet".
Bild 5/5 Riksdagsledamöterna Mattias Bäckström Johansson, SD, Petra Ekerum, S, Penilla Gunther, KD, Ulrika Carlsson, C, Lars Tysklind, L, Sten Bergheden, M, och Johan Hultberg, M, debatterade och svarade på frågor under temadagen "Makten över vattnet". FOTO: Göran Berglund

Representanter från de sex riksdagspartier som 2016 ingick energiöverenskommelsen arbetar för närvarande frenetiskt med en lagrådsremiss om förändringar i Miljöbalkens vattenbestämmelser. De siktar på att vara klara i mars.

– Jag hoppas på en politisk produkt där vi alla är eniga om att den småskaliga vattenkraften är viktig för dels landsbygden och energiproduktionen men också för näringsverksamheten på landsbygden, säger Penilla Gunther, representant för Kristdemokraterna i den så kallade genomförandegruppen.

Mötte ägare

På det LRF-arrangerade mötet förra måndagen fick hon och fem riksdagskollegor möta ägare till den småskaliga vattenkraften, totalt cirka 2 000 oftast privatägda kraftverk, som upplever sig motarbetade av de villkor som myndigheterna ställer.

”Omöjligt utveckla”

Besvikelsen var därför stor när miljö- och energidepartementets författningsförslag blev offentligt i slutet av juni förra året. Förslaget skulle överföra ännu större makt till tjänstemännen på myndigheterna och dessutom ge ett tidsbegränsat tillstånd på 20 år.

– Om förslaget blev verklighet skulle det bli svårt eller till och med omöjligt att utveckla vattenverksamheter. Vi vill också att det smalnas av och att markavvattning utreds separat. En tredje sak är att man bör ta tillfället i akt och återupprätta äldre rättigheter för småskalig vattenkraft men också för bevattningsdammar och gamla kvarnar, säger Jan-Olof Sundby, vattenexpert på LRF.

”Göra något bra”

Men om man får tro riksdagsledamöterna som besökte Vara så ska ägarna till småskalig vattenkraft inte behöva vara oroliga.

– Det finns flera exempel nu som visar hur viktigt det är att vi politiker står upp för äganderätten. Remissvaren som vi fått är till stor användning och jag ser stora möjligheter att göra något bra av det här, säger Ulrika Carlsson (C).

Orimligt

Även Socialdemokraternas representant, nyblivna riksdagsledamoten Petra Ekerum, har reagerat på det orimliga i att kraftverksägare ska tvingas att betala stora belopp för att i värsta fall riva ut sina anläggningar.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var också inbjudna till mötet men hade inte möjlighet att komma.

Citat från riksdagsledamöterna:

”Aktivister på myndigheterna är ett otyg som vi måste komma till rätta med.”

Ulrika Carlsson (C)

”Nu måste vi få bort utrivningsagendan och börja tillämpa KMV-klassificeringen.”

Mattias Bäckström Johansson (SD)

”Det är inte vattenkvalitén som är problemet. Det vi diskuterar är enskild egendom som kan komma att konfiskeras.”

Sten Bergheden (M)

”Småskalig vattenkraft är betydelsefull både för landsbygden och för elproduktionen.”

Penilla Gunther (KD)

”Att samma vattendrag har olika klassning på den svenska respektive finska sidan av gränsen visar på problematiken.”

Lars Tysklind (L)

”Ingen ska behöva bli påhoppad av myndigheterna.”

Petra Ekerum (S)

LÄS MER: ”Vårt öde vilar i riksdagens händer”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen