Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 31 mars 2017

LRF-basen: Cheferna har inte gjort sitt jobb

Land Lantbruks granskning av offentliga tjänstemäns privata intressen fortsätter. LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson anser att det i första hand är en fråga om politisk styrning och ledarskap.

FOTO: Ann Lindén

Helena Jonsson hoppas att den nya livsmedelsstrategin kan bli början på en attitydförändring inom myndigheterna beträffande tjänstemän med egna agendor.

– Till stor del är detta en fråga om politisk styrning och ledarskap, säger hon.

Helena Jonsson har med stort intresse tagit del av Land Lantbruks granskning av offentliga tjänstemän, som arbetar med frågor där de samtidigt har tagit ställning och har ett starkt personligt engagemang.

– Det är jättebra att ni synar detta och jag hoppas att fler följer efter. Det borde kanske ha gjorts tidigare för det är otroligt viktigt för rättssäkerheten att myndigheter är korrekta och opartiska och att tjänstemännen förstår sin roll, säger Helena Jonsson.

Privat, i sitt och makens företag, har hon inte stött på någon myndighetsrepresentant vars opartiskhet hon har haft anledning att ifrågasätta. Men som förtroendevald har hon tagit del av en mängd exempel.

För att hitta en förklaring till dagens situation backar Helena Jonsson tillbaka ungefär 30 år i tiden. Då genomfördes Omställning 90 för att råda bot på den tidens produktionsöverskott. Odlingsmark blev skog eller lades i träda. I stället var det miljö- och marknadsanpassning som prioriterades.

– Livsmedelsproduktionen fick en svag ställning och den inriktningen har gällt fram till nu. Min förhoppning är att den på sikt uppvärderas genom den nya livsmedelsstrategin, säger Helena Jonsson.

Innebar tonvikten på miljö att en annan typ av personer sökte sig till de aktuella myndigheterna?

– Ja, det tror jag. Förr i tiden var miljöaktivisterna idealister, nu är de jurister. För att hårddra det lite grann. Men den springande punkten är hur man ser på sitt myndighetsutövande och hur ledarskapet utövas. Mitt intryck är att ansvariga chefer inte har gjort sitt jobb och i alltför hög grad har låtit tjänstemännen hållas, säger Helena Jonsson.

Hon lägger också ett stort ansvar på politikerna. Trots att de bestämmer en inriktning beträffande till exempel strandskydd eller småskalig vattenkraft, så går myndigheterna som arbetar med frågorna åt ett annat håll.

– Politikerna är rädda för att lägga sig i myndighetsutövningen och bli beskyllda för ministerstyre. De ska självklart inte blanda sig i enskilda ärenden men nu blir det i stället något man gömmer sig bakom för att slippa ta ansvar, menar Helena Jonsson.

Hur har LRF arbetat med frågan under din tid som ordförande?

– På lokal och regional nivå blir det i första hand en fråga om olika personers lämplighet. På central nivå är det mer en fråga om principer. Vi har diskuterat vikten av rättssäker hantering med flera myndigheter.

Hur påverkas de gröna näringarna av det här fenomenet?

– Jag tror att det kan ha negativ inverkan på drivet och framtidstron. Det är jobbigt att i sin verksamhet mötas av de här personerna.

Helena Jonsson konstaterar att det faktiskt är inskrivet i Regeringsformens första kapitel att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet.

– Men jag undrar hur ofta den paragrafen diskuteras på avdelningsmötena, säger hon.

Detta är ett utdrag ur en längre artikelserie om jäviga tjänstemän. Läs hela texten och se mer av granskningen i Land Lantbruk nr 14.

LÄS MER:

Älvräddare och tjänsteman samtidigt

Omstridd tjänsteman frikopplas under utredning

Skogsaktivist och tjänsteman på samma gång

TIPSA OSS

Har du upplevt att tjänstemäns privata åsikter påverkar deras arbete? Tipsa Land Lantbruks redaktion om fler fall.

E-post: red@landlantbruk.se

Tel: 08-588 365 20

Relaterade artiklar

Till toppen