Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 10 februari 2017

LRF: Bra jordbruksmark ett riksintresse

Toppklassad jordbruksmark bebyggs efter krav från kommunerna – men möts också av protester från lantbrukare. Bra åkermark borde kunna klassas som riksintresse för att motverka utvecklingen, menar LRF.

FOTO: Emma Törnkvist

Städerna måste expandera när bostäder och köpcentrum ska byggas, hävdar många kommuner runtom i Sverige.

Den goda åkermarken måste skyddas för att säkra matproduktionen, hävdar länsstyrelserna och många lantbrukare.

Konflikten mellan de två perspektiven har blivit tydlig i ett flertal kommuner som har valt att upprätta bostäder, köpcentrum eller annan stadsbebyggelse på god åkerjord. Och de senaste månaderna har diskussionen blivit alltmer laddad.

Långsiktighet vad gäller matproduktionen i Sverige är avgörande, enligt LRF:

– Om man tittar framåt behöver det produceras mycket mer livsmedel. Det går inte att återskapa åkerjord när man väl har bebyggt den, säger Åsa Hill, jurist på LRF.

Följer inte bestämmelserna

Enligt lagen får man bara bygga på brukningsvärd åkermark om det finns ett väsentligt samhällsintresse som inte kan uppnås på annat sätt. Men många kommuner följer inte de bestämmelser som finns:

– Nej, absolut inte, säger Åsa Hill.

De senaste månaderna har flera medier rapporterat om fall där kommunerna har gett tillåtelse att bygga på mycket god åkermark. I Kristianstad byggs ett nytt köpcentrum på ”mycket rik jordbruksmark” och i Lund har toppklassad jord använts för att kunna bygga forskningsanläggningen ESS, vilket Sverige Radio P4 Kristianstad har rapporterat om. Hallands Nyheter har beskrivit konflikten mellan markägare och kommunen om att bygga bostäder på jordbruksmark, där kommunen gick vidare med planerna utan att hålla markägarna informerade om diskussionerna.

Förstärkt lagskydd

I januari blev konflikten om att bebygga jordbruksmark också tydlig när Skånes nya landshövding Anneli Hulthén lovar ”mjukare regler” för att bygga på åkermark – och alltså går emot länsstyrelsens ”nollvision” vad gäller den typen av byggande, enligt SVT Nyheter Skåne.

Men LRF betonar vikten av att kunna skydda den goda jordbruksmarken, och Åsa Hill hoppas på ett förstärkt lagskydd för lantbrukare:

– Det ska finnas en möjlighet att peka ut bra jordbruksmark som riksintresse, säger hon.

"Försvunnit 500 hektar om året"

I ett historiskt perspektiv är det en relativt liten del av den totala jordbruksarealen i Sverige som bebyggs. Enligt John Andersson på Jordbruksverket rör det sig om några promille årligen – han noterar dock att det över tid har varit mycket mark som har gjorts om på detta sätt:

– Det är cirka 500 hektar om året som har försvunnit på grund av exploatering, berättar John Andersson, som också noterar att många kommuner inte följer den lagstiftning som finns om att inte bebygga åkermark ifall det finns andra alternativ. 

"Naggar lite i kanten hela tiden"

Men även om den goda åkermarken försvinner med enbart några få tusendelar per år kan det leda till allvarliga konsekvenser, menar Åsa Hill:

– Man naggar lite i kanten hela tiden. Vad jorden är värd om 40-50 år vet vi ju inte.

LÄS MER:

Sydsvenskan: Skydd av åkermark hindrar byggandet

Helsingborgs Dagblad: Förtätningar en förlustaffär – feltänk att inte bygga på åkermark

Land Lantbruk: ”Det är väldigt dumt att bygga bort åkermark”

Land Lantbruk: Jordbruksmark exploateras i snabbare takt

Relaterade artiklar

Till toppen