Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 26 november 2018

LRF: Dags att livsmedelsstrategin visar resultat

STOCKHOLM

LRF vill ha mindre prat och mer av genomförande i den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin. Organisationen har sammanlagt 26 förslag för arbetet de kommande åren.

 Thomas Bertilsson, enhetschef för äganderätt och näringspolitik vid LRF.
Thomas Bertilsson, enhetschef för äganderätt och näringspolitik vid LRF. FOTO: Ann Lindén/montage

Jordbruksverket och Tillväxtverket har uppdraget att ta fram underlag till den nya handlingsplan som ska gälla för åren 2020-2022. LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen, som representerar huvudleden i livsmedelskedjan, har tidigare lämnat in ett gemensamt förslag.

Branschen otålig

I en komplettering till myndigheterna konstaterar LRF att det finns en otålighet i livsmedelsbranschen. Aktörerna har förväntningar på att arbetet med den nationella livsmedelsstrategin börjar visa konkreta resultat.

FAKTA: Det här är några av LRF:s förslag

– Förtydliga målen om ökad inhemsk produktion.

– Förbättra krisberedskapen.

– Gör främjande och service till en naturlig del av myndighetsutövningen.

– Inför skyndsamt kommande EU-beslut om regelverk för livsmedelskedjan.

– Ta fram en modell för ursprungsmärkning inom restaurang och storhushåll.

– Gör en tydligare prioritering av svenska jordbruksvaror i exportsatsningar.

– Dra nytta av EU:s jordbrukspolitik för att stärka arbetet med den svenska livsmedelsstrategin.

– Sänk svenska produktionsskatter.

– Se till att svenska regelverk är målstyrda.

– Undersök om det kan skapas en organisation som sköter djurskyddskontrollerna i hela landet.

– Förenkla och snabba på tillståndsprocessen.

Inriktningen i den nya handlingsplanen bör därför vara genomförande snarare än nya utredningsuppdrag, understryker LRF.

– Vårt förslag är att man skärper målsättningarna, säger Thomas Bertilsson, enhetschef för äganderätt och näringspolitik vid LRF.

Kraft och tydlighet

I regeringens nuvarande handlingsplan finns målet att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt odlad till 2030. Till dess ska också de offentliga måltiderna till 60 procent bestå av ekologiska livsmedel.

Läs mer: Prins Carl-Philip: Allmänheten kan äta mer svenskproducerad mat

– Med den siffersättningen har det blivit mycket fokus och intressanta åtgärder på det ekologiska området. Lås oss nu gå vidare med tillväxtmål för hela sektorn i nästa handlingsplan. Det skapar kraft och tydlighet. Vi har i vår livsmedelsstrategi satt ett tillväxtmål på tre procent, säger Thomas Bertilsson.

Vill ha tydligare mål

LRF anser att produktionen i grund och botten ska styras av efterfrågan och efterlyser att livsmedelsstrategins mål om ökad inhemsk produktion förtydligas för livsmedelsmarknadens olika delar, detta inklusive exporten.

Förbättrad krisberedskap, mer av främjande och service i myndighetsutövningen och samordnad ursprungsmärkning inom restaurang och storhushåll är andra förslag till myndigheterna.

Lönsamhet måste stärkas

Mot bakgrund av sommarens extrema värme och torka slår LRF fast att den långsiktiga lönsamheten i primärproduktionen måste förstärkas för att klara variationer i väderleken kommande år.

Läs mer: Debatt. Har politikerna glömt livsmedelsstrategin?Debatt. Bra att politikerna glömt bort strategin

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen