Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 8 maj 2015

LRF-medlemmar mindre nöjda med LRF

Antalet nöjda medlemmar hos LRF har sjunkit från 70 procent förra året till 59 procent i år. Det är den lägsta siffran på tio år. – Vi måste skärpa till oss, säger Anders Källström, VD för LRF, självkritiskt.

Det här visar nöjdhetsundersökningen bland LRFs medlemmar under tidigare år.
Det här visar nöjdhetsundersökningen bland LRFs medlemmar under tidigare år. FOTO: Annika Lindberg

Förra årets avgiftshöjningar anges som en förklaring till det sämre betyget.

– Det är inte oväntat att det blev en dipp i år, säger Anders Källström.

Flera variabler

LRFs nöjdhetsundersökning mäter flera variabler. Nedgången är extra stor bland medlemmar med större omsättningar och arealer, bland förtroendevalda och gruppen i åldern 50–64 år (vilket är en ansenlig del av LRFs medlemsbas).

– Vi ska noga analysera undersökningsresultatet men det är ju också ett bevis på att medlemmarna har förväntningar på oss, säger Anders Källström.

Flera områden pekas ut i rapporten som viktiga för att nöjdheten ska öka:

  • Bli bättre på stöd och råd. Bistå med kompetens vid utveckling av ny och befintlig verksamhet på gården.
  • Förbättra opinionsbildningen. LRF ska driva på efterfrågan på näringens produkter och tjänster och bidra till en positiv bild av näringen.

Många vill avsluta medlemskap

Den upplevda medlemsnyttan har minskat och vad man får för avgiften har aktualiserats, skriver Ipsos, som har gjort undersökningen, i en kommentar.

– Vi måste vässa oss när det gäller möjligheten att påverka LRFs verksamhet. Vi behöver bli bättre på medlemskommunikation och öka tydligheten med vad vi gör mot medlemmarna, säger Mona Nordberg Holmsten, medlemschef på LRF.

På frågan "Vill du fortsätta vara medlem i LRF?" svarar 78 procent positivt. För två år sedan var siffran 88 procent. Samtidigt uppger 14 procent att de inte tänker fortsätta. Det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 1999.

Nöjda i Dalarna

Flest nöjda medlemmar finns i Dalarna, 70 procent, och minst andel nöjda finns i Norrbotten, 51 procent.

Efter införandet av det nya avgiftssystemet förra året har LRF tappat var tionde medlem. Det är i första hand äldre personmedlemmar som valt att sluta. LRF har 140 000 företagsmedlemmar och 30 000 personmedlemmar. Det är drygt 15 000 färre medlemmar än i fjol. LRF siktar på att värva 20 000 nya medlemmar 2015. Främst fokuserar man på hästföretagare, skogsägare och nya fastighetsägare.

Läs hela undersökningen på LRFs hemsida.

Fakta: Här finns de nöjda och missnöjda LRF-medlemmarna

  • Nöjda medlemmar finns främst bland de yngre (under 35 år), de som varit medlemmar kort tid (under tio år) och de som brukar mindre arealer (under 20 hektar) och omsätter mellan 50 000 och 200 000 kronor.
  • Missnöjda medlemmar finns främst bland lantbruksmedlemmar, medlemmar med högre omsättning (över 600 000 kronor) och de som brukar arealer över 20 hektar. De missnöjda återfinns även bland de förtroendevalda och de som har mer än 50 hektar skog och som varit medlemmar en längre tid (över 16 år).

Källa: LRF och Ipsos Marketing.

Relaterade artiklar

Till toppen