Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 februari 2018

LRF Mjölk organiseras om

LRF Mjölk organiseras om från grunden och knyts närmare LRF för en mer offensiv inriktning. Personalstyrkan halveras och Mjölkdelegationen upphör.

 Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.
Bild 1/2 Palle Borgström, förbundsordförande för LRF. FOTO: Ann Lindén
 Lisa Ehde, tillförordnade chef för LRF Mjölk.
Bild 2/2 Lisa Ehde, tillförordnade chef för LRF Mjölk. FOTO: Johanna Norin

LRF Mjölk bildades som branschavdelning inom LRF den 1 januari 2013. Bakgrunden var ett beslut om att LRF Mjölk och Växa Sverige skulle ta över den verksamhet som tidigare drevs av Svensk Mjölk.

– Nu har vi och branschen gjort en översyn av arbetet. I skenet av förändringar bland mejeriföretagen och husdjursföreningarna har vi landat i ett avtal som innebär en fokusering på arbetet men också en minskad och effektivare organisation, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

Halverad personalstyrka

– LRF Mjölk kommer att jobba mer integrerat med LRF vad gäller näringspolitik och kommunikation. Det finns en potential där som vi nu tar tillvara.

I klartext betyder det att personalstyrkan vid LRF Mjölk ungefär halveras från dagens 18 medarbetare. Nuvarande chef, Jonas Carlberg, lämnar uppdraget för att tills vidare arbeta med organisationsförändringen. Just nu pågår MBL-förhandlingar. Palle Borgström räknar med att några blir övertaliga.

Flera grenar avvecklas

Som ett led i förändringen avskaffas Mjölkdelegationen – LRF Mjölks högsta beslutande organ. Ledamöterna i mjölkdelegationen har utsetts av sina föreningar och sammanträtt fyra till sex gånger per år.

Även Mjölkrådet, rådgivande organ till Mjölkdelegationen, avvecklas. Mjölkdelegationen ersätts av en Mjölkgrupp bestående av mejeriföreningarna, ordförandena i husdjursföreningarna samt LRF med ett par representanter.

Två mål

Två mål har satts för arbetet framöver: att öka invägningen av mjölk och konsumtionen av mejeriprodukter. Vägen dit ska gå via områdena näringspolitik med bland annat betoning på regelförenklingar och skattefrågor, proaktiv opinionsbildning kring synen på mjölk samt kunskapsförmedling gällande mjölkens nytta och kvaliteter.

På vilket sätt kan den förändrade organisationen bättre tillvarata de här intressena?

– Dels blir det ett tydligare uppdrag med två tydliga målsättningar och de tre huvudområdena, dels kan man på ett bättre sätt ta vara på möjligheterna till samarbete och synergier med LRFs övriga linjeverksamhet, säger Palle Borgström.

Betyder det att LRF Mjölk hittills har varit för stort och haft en för självständig ställning i förhållande till LRF?

– Det finns en potential i att jobba effektivare, inte minst vad gäller kostnader.

Hur ser drivkrafterna ut bakom den här förändringen? Är det mejeriföretagen som har drivit på?

– Branschen har tagit upp diskussionen och varit väldigt aktiv i att driva processen. Från LRFs sida är vi överens om att det behövdes en översyn och vi har varit tillmötesgående till deras krav och förväntningar.

Får branschen med detta ett större inflytande?

– Branschen har ett stort inflytande att sätta upp målsättningar och övergripande arbetssätt. Sedan läggs det större ansvar på LRF att sköta det löpande arbetet.

Enligt Palle Borgström träder den nya organisationen i kraft i mars. Tills vidare leds LRF Mjölk av tillförordnade chefen Lisa Ehde, tidigare ansvarig för mjölkföretagande.

LÄS MER: Åke Hantoft: ”En stor förändring”

FAKTA: LRF Mjölk

LRF Mjölk nybildades som branschavdelning inom LRF den 1 januari 2013. Det var ett resultat av ett beslut under hösten 2012 att LRF Mjölk och Växa Sverige skulle ta över den verksamhet som tidigare bedrevs under namnet Svensk Mjölk.

Svensk Mjölk äger fortsatt ostvarumärkena Grevé, Präst och Herrgård.

Svensk Mjölk ägs av mejeriföreningarna Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gäsene Mejeri, Norrmejerier samt Skånemejerier.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen