Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 februari 2016

LRF-ordföranden: "Klart att vi kan hjälpa till!"

Landsbygdsbor har en tradition av att hjälpa och ställa upp. Därför var det självklart för LRF att svara ja när regeringen frågade om man var beredd att arbeta med flyktingfrågan.

FOTO: Ann Lindén

– Klart att vi kan hjälpa till! LRF är en jätteviktig del av samhället, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

Till en början har LRF fått 3 miljoner kronor för att göra en förstudie om intresset i organisationen för de fyra delprojekt som man ringat in – boende och praktik, sociala aktiviteter, migrationsforum samt volontär för en dag.

Goda exempel 

Sociala aktiviteter är det delprojekt som varje enskild medlem, avdelning, kommungrupp direkt kan engagera sig i. I förstudien ska goda exempel tas fram och det ska ges råd om var medel kan sökas.

– Det här kräver inte så mycket av den enskilde. Men det är otroligt uppskattat och ger så mycket i förlängningen, säger Helena Jonsson.

Delprojekt migrationsforum består av LRF tillsammans med 15 andra aktörer inom det gröna näringslivet, som är villiga att arbeta med flyktingfrågan, till exempel Tillväxtverket, Skogsstyrelsen, SLU, Hushållningssällskapet och Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bra nätverk

– Migrationsforumet ska bli ett bra nätverk genom vilket vi ska kunna samverka kring aktiviteter och dra nytta av varandras arbeten. Här kan vi också hjälpas åt att lösa de utmaningar som vi kommer att ställas inför, säger Helena Jonsson.

Det delprojekt som är mest komplext gäller boende och praktik. Det finns många frågetecken kring regelverk, försäkringar, tillstånd med mera som är aktuella när flyktingar erbjuds boende eller praktik.

LÄS OCKSÅ: Anna-Maria och Thomas hyt gärna ut till flyktingar

– I förstudien ska vi ta fram ett underlag så att var och en kan få besked om vad som gäller. Ibland kan det vara svårt att hjälpa människor för att vi lever i ett samhälle med så mycket regler. Vi har exempel på medlemmar på orter som tagit emot många flyktingar och som velat hjälpa till med boende eller praktik, men regelkrånglet har fått dem att ge upp, säger Christoffer Rinman, ordförande för migrationsprojektets styrgrupp.

Helena Jonsson tror att lantbruksföretagen kan dra nytta av att det kommer nya människor till Sverige.

Affärsuppgörelse

– Men det är självklart att det ska vara en affärsuppgörelse, vare sig det gäller boende eller praktik. Det vinner alla på. De som har flytt hit får en bättre integration, våra medlemmar kan tjäna på att hyra ut bostäder och de kan få tag på kompetent personal.

Det fjärde delprojektet är att LRF-anställda ska få möjlighet att under en dag arbeta som volontärer inom någon verksamhet, till exempel kyrka eller förening, som vänder sig till flyktingar.

Förstudien ska vara klar i mars. Därefter kommer nästa fas, genomförandet. Där har man ännu inte fått något besked om finansiering.

LÄS OCKSÅ: Nyanlända flyktingar ska få jobba i skogen

Relaterade artiklar

Till toppen