Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 18 september 2019

LRF: "Otydligt om satsning på bönderna i höstbudgeten"

Det är fortfarande otydligt vad regeringens så kallade bondepaket egentligen innehåller och vilka effekterna blir, konstaterar LRF i en kommentar till höstbudgeten.

 Palle Borgström, förbundsordförande LRF, tycker att det är otydligt vad som kommer ut från regeringens tidigare utlovade kraftfulla bondepaket.
Palle Borgström, förbundsordförande LRF, tycker att det är otydligt vad som kommer ut från regeringens tidigare utlovade kraftfulla bondepaket. FOTO: Ann Lind n

Enligt LRF minskar det totala anslaget när det gäller jordbruksbudgeten med cirka 1 miljard kronor jämfört med 2019, från 20,9 till 19,8 miljarder kronor. Det beror i huvudsak på periodisering av utbetalningar från landsbygdsprogrammet.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström slår i ett pressmeddelande fast att det viktigaste för det svenska lantbruket på lång sikt är att regeringen oavsett satsningar står upp för EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Otydligt bondepaket

Regeringen presenterade redan för någon vecka sedan ett bondepaket om 191 miljoner kronor 2020 samt 72 miljoner kronor årligen 2021 och 2022.

– Fortfarande är det rätt otydligt vad som kommer ut från regeringens tidigare utlovade kraftfulla bondepaket. Vi skulle exempelvis gärna ha sett att regeringen premierar lantbrukare som av klimatskäl valt att använda 100 procent biodrivmedel, som i dag är dyrare, i sina arbetsmaskiner, säger Palle Borgström.

Anslag mer än halveras

I budgeten föreslås 261 160 miljoner kronor i anslaget för en konkurrenskraftig livsmedelssektor under nästa år. För åren 2021-2022 är summan däremot beräknad till 122 160 miljoner kronor årligen, alltså cirka 140 miljoner kronor lägre varje år.

LRF anser att kopplingen till bondepaketet är oklar, liksom att det är oklart om nya pengar kan tillkomma från 2021 utifrån EUs nya långtidsbudget för jordbrukssektorn.

Ingen lägre avgift

Regeringen föreslår ingen förstärkning för att sätta ned besiktningsavgifterna i samband med slakt. På den punkten har LRF pekat på behovet av ytterligare 60-70 miljoner kronor för att kompensera för kostnadsutvecklingen.

Inflationen ger höjd bränsleskatt

Vad gäller drivmedel ska skatterna indexeras med Konsumentprisindex, KPI. Vid en inflationstakt på 2 procent innebär det enligt LRF att dieselskatten höjs med cirka 9 öre litern och att bensinskatten höjs med 13 öre.

LÄS MER: Regeringens förslag för de gröna näringarnaLedare: Sveriges bönder nöjer sig inte med signalpolitik

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen