Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 juni 2018

LRF-regioner kan bli huvudmän för nya vattenåtgärder

Först kom Greppa Näringen för de enskilda gårdarna – nu startar ett nytt arbete med att lokalt i jordbruksintensiva områden åtgärda övergödning i sjöar och vattendrag.

– Jag tror mycket på den här arbetsformen, säger Markus Hoffman, vatten- och näringsexpert på LRF.

 Sådd av fånggröda är ett välbeprövat sätt att minska näringsförlusterna ur jordbruksmark.
Sådd av fånggröda är ett välbeprövat sätt att minska näringsförlusterna ur jordbruksmark. FOTO: Anders Fällman

Under en treårsperiod anslår regeringen sammanlagt 27 miljoner kronor till att anställa samordnare som lokalt i ett avrinningsområde ska identifiera, planera och genomföra kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Pengarna fördelas av Havs- och vattenmyndigheten.

– Detta är ett arbetssätt som LRF har förespråkat under lång tid eftersom vi har saknat den lokala förankringen i arbetet. På senare år är det allt fler som har hakat på och i januari kom uppdraget från regeringen, säger Markus Hoffman på LRF.

Fram till den 20 augusti går det att ansöka om att bli en del av arbetet. Havs- och vattenmyndigheten ser gärna ideella organisationer som huvudmän.

 Markus Hoffman, vatten- och näringexpert på LRF.
Markus Hoffman, vatten- och näringexpert på LRF. FOTO: Erik Karlsson Jönsson Bilder

– LRF-regionerna kommer att kunna söka pengar, men jag kan också tänka mig att en del vattenråd kan vara intresserade. Det finns några vattenråd med fungerande kanslier, bland annat i Skåne, säger Markus Hoffman.

De anslagna pengarna ska finansiera tjänsterna och Markus Hoffman räknar med att de räcker till åtta–nio anställda. Var och en arbetar lokalt med sitt avrinningsområde och ska befinna sig på plats för att bygga nätverk och erbjuda lokala mötesplatser.

Kostnaderna för själva åtgärderna ska däremot finansieras via antingen Lova-stöd eller ur Landsbygdsprogrammet.

Markus Hoffman drar en parallell till Greppa Näringen som startade 2 000 som ett femårigt projekt men fungerade så väl att det finns kvar än i dag. Greppa Näringen riktar sig till de enskilda gårdarna.

– Min förhoppning är att dessa båda arbetsformer ska bli parhästar och att även det lokala arbetet mot övergödning visar sig fungera så bra att det fortsätter under en längre tid, säger Markus Hoffman.

 Strukturkalkning av lerjordar har de senaste åren bedrivits med hjälp av Lova-stöd.
Strukturkalkning av lerjordar har de senaste åren bedrivits med hjälp av Lova-stöd. FOTO: Göran Berglund

Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns det 2 300 vattenförekomster i främst Götaland och Svealand som inte uppnår god ekologisk status på grund av övergödning.

– En viktig utgångspunkt i det arbete som startar är att det inte enbart bygger på vattendirektivet för en bättre miljö utan även på livsmedelsstrategin och ska ta hänsyn till produktionen, menar Markus Hoffman.

Än så länge går arbetet under namnet ”Regeringsuppdraget om övergödning”. Förhoppningen är att när det väl påbörjas ska det ske under ett något mer klatschigt namn.

– Förslag är välkomna, hälsar Markus Hoffman.

LÄS MER: Lantbrukare känner inte till fosforstöd att söka

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen