Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 maj 2019

LRF ska bli mer offensivt i klimatdebatten

LRF ska bli mer offensivt i klimat- och hållbarhetsdebatten. Inom ett år ska de gröna näringarna anta gemensamma hållbarhetsmål, beslutade LRFs riksförbundsstämma.

 Palle Borgström varnar för att näringarna kan ses som bromskloss om man inte agerar inom hålbarhetsfrågan.
Palle Borgström varnar för att näringarna kan ses som bromskloss om man inte agerar inom hålbarhetsfrågan. FOTO: Urban Brådhe

– Vi har hukat för länge i buskarna och inte tagit debatten. Om vi inte gör det nu, så kommer vi snart att bli sedda som en bromskloss i klimatarbetet och som en del av problemet. Vi vill bli sedda som en del av lösningen.

Så motiverade förbundsordföranden Palle Borgström styrelsens förslag att inom ett år ta fram en strategi med målsättningar för hållbarhet och klimat som ska vara gemensamma för alla de gröna näringarna. Och där även konkurrenskraften står i fokus.

Tiden är knapp

Initiativet välkomnades av en mängd talare från olika branscher och delar av landet. LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström tillhörde dem som påminde om att tiden att agera är knapp, både för näringen rent opinionsmässigt och för planeten.

– Jag blir jätteglad att vi går i en riktning som ligger i vår tid. Den största utmaningen i vår tid är klimatfrågan. Men vi har missat en lång startsträcka sedan Parisavtalet, kommenterade Astrenius Widerström.

Ensamma om att binda kol

Att de gröna näringarna i stort sett är de enda som kan binda kol gör dem till en självklar del av lösningen, men detta kommer inte tillräckligt fram i den intensiva samhällsdebatten om den globala uppvärmningen, konstaterar Palle Borgström.

Breda arbetet

I stämmohandlingarna beskrivs läget som att ”LRF behöver bredda sitt hållbarhetsarbete för att komma ur sin ‘reaktiva position’” och få genomslag såväl opinionsmässigt som politiskt för hur de gröna näringarna kan leverera en stor del av lösningen på utmaningarna.

Start på bred process

Nu inleds en bred process för att anta en gemensam färdplan med hållbarhetsmål och där LRFs regioner, branscher och de kooperativa företagen kommer att involveras.

Det kommer inte att handla om några målsättningar ända ned på gårdsnivå, några sådana åtaganden kan inte LRF göra å sina medlemmars vägnar. Det handlar snarare om att peka ut en färdriktning där LRF genom sitt arbete med politisk påverkan

Höga mål

I omvärlden finns det gott om exempel på företag och branscher som anstränger sig extra mycket för att visa framfötterna i klimat- och hållbarhetsfrågan. I Danmark har LRFs motsvarighet Landbruk & Fødevarer antagit målet om att vara klimatneutrala 2050.

Drivande i debatten

I Sverige har de gröna näringarnas branscher hittills var för sig arbetat med olika hållbarhetslösningar och mål. Med en gemensam färdplan hoppas LRF öka chanserna att rycka till sig initiativet och vara drivande i debatten.

Agera gemensamt

Inger-Lise Sjöström, en av bönderna i Arla Foods styrelse, var en av representanterna för branscherna som välkomnade en gemensam färdplan.

– Vi vill att LRF och branscherna som helhet, samverkar och förstår varandra . Vi måste ta oss framåt annars blir vi omsprungna, sade Inger-Lise Sjöström.

Internationellt långt fram

En viktig utgångspunkt för arbetet är den tätposition som Sveriges gröna näringar har vad gäller hållbarhet vid en internationell jämförelse. Detta konstaterar till exempel Naturvårdsverket i sin PRINCE-rapport från 2018.

Läs mer: Lägg inte klimatskulden på kossorna.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen