Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 maj 2019

LRF ska satsa mer på jämställdhet och ungdomen

LRF ska göra mer för att stärka jämställdheten och satsa på ungdomen.

 Patrik Jönsson, LRF Jönköping.
Patrik Jönsson, LRF Jönköping. FOTO: URBAN BRADHE

LRF Jönköping fick riksförbundsstämman med sig i kravet om fler konkreta insatser för jämställdheten. LRF Ungdomen Gotland fick igenom kravet att satsa mer på utbildning till LRF Ungdomens förtroendevalda.

Nedslående genomgång

I sin motion gör LRF Jönköping en ganska nedslående genomgång av läget för jämställdheten inom organisationen. Trots att jämställdhet på LRFs egen hemsida beskrivs som en viktig strategisk fråga.

Styrelsen medger att så är fallet och biföll kravet att ytterligare stärka det arbete som bedrivs inom ramen för LRFs jämställdhetsstrategi.

Färre kvinnor i toppen

Bland dagens mål för LRFs jämställdhetsarbete ingår bland annat att andelen kvinnor och män som är förtroendevalda ska motsvara andelen kvinnor och män som är medlemmar.

LRF Jönköping har granskat statistik från 2014 och framåt som visar andelen män och kvinnor av LRFs medlemmar (60 procent män och 40 procent kvinnor). En jämförelse med andelen kvinnor och män i LRFs styrelser och valberedningar visar dock negativa avvikelser ur jämställdhetssynpunkt.

Börjar i hemmet

– I Jönköping blev vi påminda om att jämställdhet börjar i hemmet, så att alla har ork att engagera sig, var ett medskick från Patrik Jönsson, LRF Jönköping.

 Jämställdheten måste genomsyra allt LRFs arbete, framhöll Lotta Folkesson.
Jämställdheten måste genomsyra allt LRFs arbete, framhöll Lotta Folkesson. FOTO: URBAN BRADHE

Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen, gick upp i talarstolen och underströk hur viktigt det är att jämställdhetsarbetet bedrivs inom organisationen.

– Jämställdhet ska genomsyra allt, konstaterade Folkesson som också arbetar med jämställdhetsfrågan på europeisk nivå.

 Simon Wancke, LRF Ungdomen.
Simon Wancke, LRF Ungdomen. FOTO: URBAN BRADHE

Ta vara på ungdomars engagemang

Stämman beslutade vidare att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utveckla utbildningserbjudandet till LRF Ungdomens förtroendevalda.

Simon Wancke i LRF Ungdomens styrelse välkomnade initiativet.

– Denna motion är LRF ungdomens sätt att ta vara på engagemanget i landet, konstaterade han.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen