Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 8 mars 2019

LRF Ungdomen går igenom sakpolitiken

EKERÖ.

LRF Ungdomen ska under året göra en ordentlig översyn av sitt sakpolitiska program och involvera alla regioner i arbetet. Det beslutade riksstämman som avslutades i går.

 Oliver Kristoffersson, Skåne, och Elisabeth Hidén, Värmland, valdes in i LRF Ungdomens riksstyrelse på stämman 2019. Det gjorde även Cassandra Bjelkelöv Telldahl, Stockholm. Hon blev dock förhindrad att delta i mötet.
Oliver Kristoffersson, Skåne, och Elisabeth Hidén, Värmland, valdes in i LRF Ungdomens riksstyrelse på stämman 2019. Det gjorde även Cassandra Bjelkelöv Telldahl, Stockholm. Hon blev dock förhindrad att delta i mötet. FOTO: Johan Sedenius

Programmet är översiktligt och inbegriper stora frågor som äganderätt, skydd av åkermark, djurvälfärd och EU:s gemensamma jordbrukspolitik Cap.

Riksstyrelsen i LRF Ungdomen hade inför stämman på Sånga-Säby Hotell och konferens lämnat flera förslag till ändringar i texten. Till det kom under stämman en rad ändringsförslag från fullmäktige.

Dialog med regionerna

Beslutet blev att anta programmet med ett antal justeringar och att i nästa steg tillsätta en arbetsgrupp som i nära dialog med ungdomsregionerna gör en grundlig genomgång av det inför strategiskt forum i slutet av året. Där hanteras frågor inom hela LRF:s verksamhetsområde med LRF Ungdomen representerad.

– Det här är ett officiellt dokument som kan läsas av alla. Det är viktigt att det blir mer genomarbetet, sade LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström, som omvaldes till den posten på ett år.

 Kaffepaus och tid för samtal under LRF Ungdomens riksstämma på Sånga-Säby 2019.
Kaffepaus och tid för samtal under LRF Ungdomens riksstämma på Sånga-Säby 2019. FOTO: Johan Sedenius

I sitt inledningstal betonade hon vikten av att det i samhället finns en insikt om de gröna näringarnas betydelse.

– Vi behöver komma de som konsumerar våra varor närmare. Det är viktigt att de förstår oss innan det börjar gapa tomt i butikshyllan.

För sista gången i rollen som VD och koncernchef för LRF gästade Anders Källström ungdomsstämman.

– Ni är nästa generations företagare som vi måste ha på näthinnan i alla våra initiativ, sade han.

FAKTA: Motioner vidare till riksförbundsstämman

Av totalt 14 inkomna motioner beslutade LRF Ungdomens riksstämma att skicka fyra motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma, antingen direkt eller i omskriven form:

LRF Ungdomen Norrbotten – medel för att främja nya landsbygdsföretag.

LRF Ungdomen Gotland – resurser för ökat genomslag för gröna näringar

LRF Ungdomen Södermanland – analys av viltskador i fält

LRF Ungdomen Skaraborg – framtagande av en glyfosatstrategi

Viss debatt uppstod om en motion från LRF Ungdomen Skaraborg med förslaget att det internt ska tas fram en handbok som redogör för de rättigheter och skyldigheter man har som anställd.

Riksstyrelsens förslag var att ta fram en checklista med sådant innehåll, men flera fullmäktige pekade på att det stjäl tid från annat arbete liksom att informationen om anställningsvillkor redan finns hos exempelvis de fackliga organisationerna. Stämmans beslut blev att avslå motionen.

FAKTA: Stämmans utropstecken och pristagare

Stämmans utropstecken stod styrelseledamoten Anton Öhrlund från Västernorrland för. Han inledde sammankomsten med solosång till musik från den animerade Disneyfilmen Mulan innan stämman officiellt öppnades av ordföranden.

Det andra utropstecknet var nyvalda styrelseledamoten Elisabeth Hidén från Värmland som på egen hand samlade in 19 000 kronor till We Effect under stämman – rekord.

Länsförsäkringars och LRF Ungdomens utmärkelse Ung växtkraft och en prischeck på 50 000 kronor tilldelades i år Magnus Jakobsson och Amanda Alskog som driver ett ekologiskt andelsjordbruk på Gårdtjärns gård utanför Sundsvall.

Utmärkelsen Årets ungdomsregion 2019 tilldelades LRF Ungdomen Gotland.

LÄS MER: LRF Ungdomen först ut bland stämmornaLÄS MER: Han startade kampen mot antibiotikanLÄS MER: De prisas för ekologisk grönsaksodling

Relaterade artiklar

Till toppen