Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 november 2015

LRF vill kommunicera bättre med medlemmarna

LRFs medlemskommunikation fungerar inte. Det bedöms i ett internt PM vara en av huvudorsakerna till att organisationen tappar medlemmar.

I höstas publicerades siffror som visade att LRFs medlemsantal minskat med 10,9 procent på ett år, från 170 057 personer den 31 augusti 2014 till 151 541 samma datum i år.         

LRF pekar ut en bristande medlemskommunikation som en bidragande orsak till det.

Ny strategi

I ett diskussionsunderlag för arbete med den nya kommunikationsstrategin skriver LRF att "bristen på samordning och tydlighet i medlemskommunikationen är troligen en bidragande

orsak till varför både medlemsnöjdheten och antalet medlemmar minskar. Det bedöms vara ett avgörande utvecklingsområde framåt".

Linda Segerblom är ny kommunikationschef på LRF.

Komplex organisation

– Vi är en komplex organisation och medlemsorganisationen, branschavdelningarna och dotterbolagen måste bättre visa på den medlemsnytta som vi tillsammans levererar, säger hon.

Den komplexiteten syns bland annat genom att medlemmarna får erbjudanden från till exempel LRF Media som inte uppfattas handla om ren medlemsnytta.

– Det kan bli för mycket utskick från olika avsändare. Det kan vara irriterande och skapa förvirring. Medlemmarna frågar sig var nyttan är och vad de betalar för.

Förbättra kommunikationen

För att skapa bättre kännedom om vad LRF uträttar på riksnivå tittar man på om man kan samverka mer med regionernas kommunikation.

– Information från riks skulle till exempel kunna inkluderas mer i olika regionala nyhetsbrev.  

Helhetsansvar saknas

Att LRF:s varumärke nu också används av flera branschavdelningar är något som förvirrar och irriterat medlemmarna. Här saknas det ett helhetsansvar och mandat, menar LRF.

LRF:s förtroendevalda skulle också kunna vara mer synliga på sociala medier och försvara organisationen mot kritik.

Beslut i december

– Jag tror att det finns ett stort intresse för att bli mer aktiv på sociala medier, men det gäller att hjälpa till att hitta rätt form och forum. 

LRF konstaterar också att Landpaketet med Land Lantbruk bör utvecklas för att bättre möta behovet av tydligare medlemskommunikation och dialog.

LRF:s styrelse fattar beslut om den nya kommunikationsstrategin i december.

Relaterade artiklar

Till toppen