Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 1 december 2017

LRF vill se polisgrupp mot aktivisterna

LRF träffade i veckan polisen i Halland. Man vill ha svar på varför polisen inte agerar mer kraftfullt mot djurrättsaktivisternas återkommande demonstrationer vid minkgården.

 Anders Drottja, krissamordnare på LRF, ser inte dialog som en framkomlig väg när det gäller militanta djurrättsaktivister. "Detta kan närmast liknas vid en religion och den ändras inte med olika argument", säger han.
Anders Drottja, krissamordnare på LRF, ser inte dialog som en framkomlig väg när det gäller militanta djurrättsaktivister. "Detta kan närmast liknas vid en religion och den ändras inte med olika argument", säger han. FOTO: Ann Lindén

Djurrättsaktivisternas attacker mot lantbrukare har blivit en del av krishanteringen inom LRF. Anders Drottja är krissamordnare på LRF, en funktion som ursprungligen inrättades för att agera när djursjukdomar och olika naturhändelser drabbar jord- och skogsbruket.

– Det gemensamma är dock att de påverkar våra medlemmar i deras dagliga verksamheter. Sedan är det förstås en skillnad att aktivisterna är illasinnade personer men slutresultatet blir i samtliga fall oro och problem, säger Anders Drottja.

LRF togs med överraskning när Djurrättsalliansen 2009 publicerade smygtagna bilder från grisstallar. Erfarenheterna har resulterat i att organisationen nu är bättre förberedd i form av fakta och svar på frågor som kan tänkas komma.

LÄS MER: Minkuppfödare misshandlades

Dialog fungerar inte

När det gäller militanta djurrättsaktivister ser dock Anders Drottja inte dialog som en framkomlig väg.

– Detta kan närmast liknas vid en religion och den ändras inte med olika argument. Man pratar om att konvertera till veganism, och den formuleringen tycker jag är ganska talande. Tyvärr ses de på en del håll mest som djurvänner och det är väl den vrångbilden vi kan försöka göra något åt, säger han.

LRF hade en förhoppning om att fängelsedomarna 2014 mot bland andra Richard Klinsmeister och Karl Häggroth, i förening med den nya polisorganisation som senare sjösattes, skulle förbättra bekämpningen av djurrättsaktivism. Men så verkar inte ha blivit fallet.

LRF stöttar förslaget

Johan Dalén, VD på Svensk Mink, har föreslagit att polisen bör skapa en speciell utredningsgrupp som kallas in varje gång aktivistgrupper är i gång. Dessa poliser skulle då ha förkunskaper som underlättar arbetet.

LÄS MER: Fängelsestraff har inte stoppat aktivister

– Från LRF stöder vi det förslaget och det har framförts både muntligen och mer formellt utan att vi har fått någon respons. Jag är övertygad om att det förutom en skarpare brottsbekämpning skulle spara polisresurser. Se bara på alla utryckningar som polisen i Halland nu tvingas göra, säger Anders Drottja.

Han berättar att han under de senaste veckorna har ”lekt hobbyjurist” och tittat på lagstiftningens möjligheter att bättre komma åt aktivisterna. Utfärdande av kontaktförbud är ett trubbigt medel eftersom det förutsätter att det är samma enskilda person som begår brotten. Kontaktförbudet är dessutom tidsbegränsat.

Lokalt stöd – inte medborgargarde

Anders Drottja ser större möjligheter för polisen utifrån lagstiftningen som reglerar demonstrationsrätten.

– I det här fallet handlar det inte längre om demonstrationer utan om trakasserier med målsättningen att stänga ned verksamheten. Vi ska låta jurister titta på lagstiftningen, om det finns saker i tillämpningen som skulle kunna förändras.

 Anders Drottja.
Anders Drottja. FOTO: Ann Lindén

Annars menar Anders Drottja att LRF i första hand har en roll att spela på det lokala planet, genom att stötta kolleger som drabbas och det sker över produktionsgrenarna. Nästa gång kan det vara någon annan produktion som ansätts.

– Det viktiga är bara att det lokala stödet inte förvandlas till ett medborgargarde. Om några i frustration tar lagen i egna händer kommer aktivisterna att använda det för sina syften, säger han.

Varför drabbas just det svenska lantbruket så ofta av aktivistbrott?

– Jag ser två huvudsakliga orsaker. Möjligen har rättsvårdande myndigheter och lagstiftaren över tid agerat ganska slapphänt men grundorsaken tror jag är ett välfärdssyndrom med unga människor som aldrig har behövt sakna något. Då är det väldigt lätt att vara kritisk mot saker och ting, säger Anders Drottja.

Han ser också en annan fördel om aktivistbrotten börjar tas på större allvar.

– Det skulle bespara en del lättledda ungdomar från att dras in i en massa elände.

VIDEO: ”De får inte driva igenom att jag ska lägga ner

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen