Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 mars

LRF:are motionerade om avskaffat gårdsstöd

LRF-stämman i Västernorrland kunde avslutas enligt tidtabellen. Flera motioner väckte debatt: bättre stöd till nya förtroendevalda, ungdomsrepresentanter och avskaffade av gårdsstödet. De två sistnämnda gick till votering.

 I år testade styrelsen ett nytt grepp: alla motioner presenterades i filmer där motionärerna från lokalavdelningarna argumenterade för sin sak.
Bild 1/12 I år testade styrelsen ett nytt grepp: alla motioner presenterades i filmer där motionärerna från lokalavdelningarna argumenterade för sin sak. FOTO: Marianne Lindberg
 Utmärkelser vid LRF Västernorrlands regionstämma: Gunnar Lundgren, LRF Nora-Skog, fick en silvernål för att har bidragit till LRF, Norrskog och många andra föreningar som funnits med anknytning till Skog under många år.
Bild 2/12 Utmärkelser vid LRF Västernorrlands regionstämma: Gunnar Lundgren, LRF Nora-Skog, fick en silvernål för att har bidragit till LRF, Norrskog och många andra föreningar som funnits med anknytning till Skog under många år. FOTO: Viktoria Lindqvist
 Det svenska lantbruket är ett av de mest hållbara i världen. Två goda representanter för det är Ingrid och Sture Eriksson, Härnösand. Årets miljöpris gick därför till dem, ett pris som Sture Eriksson tog emot.
Bild 3/12 Det svenska lantbruket är ett av de mest hållbara i världen. Två goda representanter för det är Ingrid och Sture Eriksson, Härnösand. Årets miljöpris gick därför till dem, ett pris som Sture Eriksson tog emot. FOTO: Viktoria Lindqvist
 Monica och Håkan Lundgren, Övre Ådalen, fick silvernålar. De har bland annat utvecklat en mönstergård, som allmänheten varje år får besöka i samband med kosläpp. Monika var på plats och tog emot utmärkelsen.
Bild 4/12 Monica och Håkan Lundgren, Övre Ådalen, fick silvernålar. De har bland annat utvecklat en mönstergård, som allmänheten varje år får besöka i samband med kosläpp. Monika var på plats och tog emot utmärkelsen. FOTO: Viktoria Lindqvist
 Per Dahlin, Alnö-Skön, fick en silvernål för ett mångårigt engagemang i Norrskog och ordförande i Norrskogs SBO Medelpads östra.
Bild 5/12 Per Dahlin, Alnö-Skön, fick en silvernål för ett mångårigt engagemang i Norrskog och ordförande i Norrskogs SBO Medelpads östra. FOTO: Viktoria Lindqvist
 Mellersta Ådalen blev årets lokalavdelning för andra året i rad. Dessutom var avdelningen den flitigaste motionären på årets stämma.
Bild 6/12 Mellersta Ådalen blev årets lokalavdelning för andra året i rad. Dessutom var avdelningen den flitigaste motionären på årets stämma. FOTO: Viktoria Lindqvist
 Ingrid Eriksson.
Bild 7/12 Ingrid Eriksson. FOTO: Viktoria Lindqvist
 Caroline Näslund, Mellersta Ådalen, fick utmärkelsen Årets ungdom. Hon har de senaste åren visat ett starkt engagemang i LRF i Mellersta Ådalens lokalavdelning, Kramfors kommungrupp och LRF ungdomen.
Bild 8/12 Caroline Näslund, Mellersta Ådalen, fick utmärkelsen Årets ungdom. Hon har de senaste åren visat ett starkt engagemang i LRF i Mellersta Ådalens lokalavdelning, Kramfors kommungrupp och LRF ungdomen. FOTO: Viktoria Lindqvist
 Årets kommunikationspris gick till Elin Bergström, Nysäter lantbruk. Genom sin blogg på ATL låter läsarna följa med i vardagen som lantbrukare och genom sociala media får hennes texter ytterligare spridning.
Bild 9/12 Årets kommunikationspris gick till Elin Bergström, Nysäter lantbruk. Genom sin blogg på ATL låter läsarna följa med i vardagen som lantbrukare och genom sociala media får hennes texter ytterligare spridning. FOTO: Viktoria Lindqvist
 Gunilla Kjellsson återvaldes som ordförande för LRF Västernorrland.
Bild 10/12 Gunilla Kjellsson återvaldes som ordförande för LRF Västernorrland. FOTO: Marianne Lindberg
 I lunchpausen fanns det tillfälle att diskutera hur LRF kan utvecklas som folkrörelse.
Bild 11/12 I lunchpausen fanns det tillfälle att diskutera hur LRF kan utvecklas som folkrörelse. FOTO: Marianne Lindberg
 Två motioner gick till votering. En om att avskaffa gårdsstöden, en om att utreda plats för ungdomsrepresentanter i alla regionstyrelser som kan delta på riksförbundsstämman.
Bild 12/12 Två motioner gick till votering. En om att avskaffa gårdsstöden, en om att utreda plats för ungdomsrepresentanter i alla regionstyrelser som kan delta på riksförbundsstämman. FOTO: Marianne Lindberg

Regionstämman i Härnösand hade samlat 63 ombud som skulle ta ställning till 13 motioner. Den flitigaste motionären var Mellersta Ådalens lokalavdelning med sex motioner, varav några berörde bättre stöd till nya förtroendevalda. Bland annat yrkades på praktiska rollbeskrivningar för uppdragen.

– Fler skulle våga engagera sig om de visste vad uppdraget går ut på. Det är inte alltid superenkelt att förstå vad man gör i en lokalavdelning, sa Caroline Näslund från LRF Ungdomen och medlem i Mellersta Ådalen.

Regionstämmor väljer representanter

Hon argumenterade även för lokalavdelningens motion om att låta riksförbundsstyrelsen undersöka möjligheterna att avsätta en fullmäktigeplats för LRF Ungdomen i alla regionstyrelser och som får delta på riksförbundsstämman.

Styrelsen ansåg att det är upp till varje regionstämma att välja representanter, ett yttrande som ledde till votering och som styrelsen vann.

Stämmans utropstecken:

Årets motioner presenterades med filmer från lokalavdelningarna där motionärerna läste upp och argumenterade för sina motioner.

Stämmans mest kontroversiella motion var Nora-Skogs krav om att avskaffa gårdsstödet med motiveringen att EU-medel inte ska betalas till folk för att klippa gräsmattor. I stället borde gårdsstödet göras om så att 80 procent går till det produktiva jordbruket, 10 procent till forskning och 10 procent till besparingar, enligt motionen.

– Jag kan i dag titta ut över mark där inget lägre skördas – där det finns bidragstagare utan produktion, sa Bengt Nordlund, före detta mjölkbonde och den som hade skrivit motionen.

”Törs inte släppa fram frågan på riksstämman”

Han jämförde med skogsbruket och dess regler för produktion.

– Sätt samma krav på lantbruket som för skogsbruket så kanske vi kan ha ett fungerande Norrlandsjordbruk, sa han.

Styrelsen höll med honom, men menade att motionen inte var helt enkel.

– Vi törs inte släppa fram frågan på en riksstämma, sa Gunilla Kjellson, regionordförande.

Gunilla Kjellson återvald som ordförande

En votering begärdes och även i denna fråga vann styrelsens linje med ett tillägg: ”LRF ska verka för att visa varför man hellre ska söka aktiva jordbrukare som arrendatorer, visa på effekter med mera”.

Gunilla Kjellsson från Nätra-Sidensjö- Skorped återvaldes till ordförande. Den övriga styrelsen består av Karolina Westlund, Selånger-Sättna, Peter Sundström, Härnösand, Örjan Henriksson, Bjärtrå, Gunilla Kjellsson, Nätra-Sidensjö-Skorped, Rolf Johansson, Njurunda, Erik Forsberg, Arnäs och Bengt Granqvist, Selånger-Sättna.

Utmärkelser:

Årets silvernålar: Gunnar Lundgren, LRF Nora-Skog, Per Dahlin, Alnö-Skön, Monica och Håkan Lundgren, Övre Ådalen

Årets lokalavdelning: Mellersta Ådalen

Årets ungdom: Caroline Näslund, Mellersta Ådalen LRF

Årets miljöpris: Ingrid & Sture Eriksson, Härnösand

Årets kommunikationspris: Elin Bergström, Nysäter lantbruk

Motioner vidare till riksstämman:

LRF ska finnas till hands vid olika situationer som kan uppstå för en ny förtroendevald.

Relaterade artiklar

Till toppen