Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 30 maj 2018

M-ledaren bjöd på valfläsk på LRF-stämman

Med löften om att sänka dieselskatten, och stärka både äganderätt och de gröna näringarnas konkurrenskraft efter höstens val rev moderatledaren Ulf Kristersson ned applåder på LRF-stämman.

 Ulf Kristersson (M).
Ulf Kristersson (M). FOTO: Ann Lindén

Men på ett område, vad gäller kravet om att EUs jordbruksstöd borde skäras ned, fick Kristersson utstå kritik från LRFs förbudsordförande Palle Borgström.

Löftet om att sänka dieselskatten för jord- och skogsbrukets fordon, var en välkommen nyhet som Ulf Kristersson levererade på stämman.

– Totalt handlar det om 200 miljoner kronor i lägre skatt varje år från 2019 till 2022, för drivmedel i jordbruk och skogsbruk. Medan regeringen från 2019 avser att höja dieselskatten kommer vi att sänka den.

Gör skillnad direkt

Långsiktigt behöver svenskt lantbruk både konkurrenskraftiga och miljövänliga drivmedel, slog Kristersson fast.

– Här spelar biodrivmedel en avgörande roll. Genom den växande bioekonomin kan vi dessutom använda mer produkter från jord och skog för att fasa ut fossilanvändningen. Men på kortare sikt behövs skattenedsättningen (på diesel), eftersom den kommer att göra skillnad redan nu.

Ulf Kristersson beskrev Sveriges skogs- och lantbruk som ett av det miljö- och klimatsmartaste i världen, men också som utsatt för stenhård konkurrens, vilket politiker borde tänka på mer.

– Vi måste gemensamt arbeta för att stärka konkurrenskraften för svenskt lant- och skogsbruk.

Minskat regelkrångel

Kristerssons recept för ökad konkurrenskraft består bland annat i att sänka kostnader och minska på regelkrångel. Inte att försvåra och fördyra, vilket han beskyllde svenska myndigheter för att ibland göra.

– Grundtanken med EU är lika förutsättningar på den inre marknaden. Men så ser det inte alltid ut. Sverige har en tendens att gå för långt då nya EU-regler ska införas i svensk rätt. Resultatet blir högre kostnader och krångligare regler som skadar vår konkurrenskraft.

Läs mer: Efterlyser mer stöttning och mindre paragrafrytteri

”Slår mot mindre gårdar”

En annan fundamental fråga för jord- och skogsbruket är äganderätten, fortsatte Kristersson. Han sade sig vara bekymrad över flera aktuella exempel på en hårdare tillämpning av strandskyddet. Såsom i Ronneby där berörda lantbrukare inte ens har informerats om myndigheternas förslag.

– Liknande problem verkar finnas på flera platser i landet, och de slår hårdast mot mindre gårdar.

Skogsägare nekas avverka

Ulf Kristersson refererade också till åtskilliga rapporter om att skogsägare inte får avverka sin skog. Det handlar om stora värden som kräver långsiktighet och som plötsligt inte får brukas, beskrev han situationen. I Östersund och Härjedalen har markägare till exempel nekats avverkning för all fjällnära skog. I dagsläget helt utan ersättning.

Ett grundproblem är här hur den nya artskyddsförordningen kommit att tillämpas, påpekade Kristersson.

– Resultatet blir att äganderätten inskränks på ett helt oacceptabelt sätt.

Han kritiserade regeringen för senfärdighet i att agera på varningsflaggor och uppmaningar om en översyn av artskyddsförordningen.

– Och vi vet fortfarande inte hur regeringen avser att lösa problemet man själv skapat.

När regeringen nu går fram med en landsomfattande nyckelbiotopsinventering förstärker det bilden av en regering – och en socialdemokrati – som inte verkar förstå jord- och skogsbrukets villkor, tillade Kristersson och krävde ett stopp för nyckelbiotopsinventeringen.

Ersättning fullt ut

– Det finns ibland goda skäl till att skog inte får avverkas eller att skogsbruket måste följa vissa begränsningar. Men om staten hindrar skogsägare att bruka sin mark måste den också ersätta skogsägarna fullt ut.

Ytterligare vallöften från M-ledaren gällde just äganderätten.

– Om vi vinner väljarnas förtroende i september kommer vi att tillsätta en bred äganderättsutredning för att kartlägga de hot som idag finns, och för att se vilka lagändringar som krävs för att värna äganderätten.

Kristersson berörde även livsmedelsstrategins roll i ett successivt försämrat säkerhetsläge i omvärlden.

– En central fråga blir då den svenska beredskapen. Och den kräver en långsiktig och genomtänkt livsmedelsförsörjning. Det är helt enkelt inte någon mening att hålla gränsen om vi inte har någon mat, sa Kristersson som noterade att Sverige endast är självförsörjande på spannmål, socker och morötter.

LRF-beröm för diesel

Palle Borgström gav efter talet godkänt åt vallöftena om äganderätten och konkurrenskraften. Även om han önskade ännu mer.

– 200 miljoner till dieselskatten ser vi som ett första steg. Om vi ska uppnå neutral konkurrens med Danmark behöver tre gånger mer.

Läs mer: (M): Sänkt skatt på diesel för jord- och skogsbruk

Precis som då finansminister Magdalena Andersson i går talade vid LRF-stämman såg sig Palle Borgström också föranledd att från scenen ge den gästande politikern en föreläsning om nyttan av EUs jordbrukspolitik. Den som garanterar konkurrensutsatta bönder en viss inkomst.

Slag mot Cap

Under den finansiella pressen från Brexit kan nästa EU-budget bli ett slag mot Cap, vars andel av EU-budgeten föreslås sänkas från 38 procent till 30 procent, konstaterade Borgström. Och troligen mer än så om svenska politiker fick råda.

– Cap är en garant för att vi har mat på bordet och låg användning av antibiotika i Sverige, underströk Borgström.

– Men konsekvensen av svenska politikers hållning vad gäller Cap är att vi inte når målen i livsmedelsstrategin om en ökad självförsörjning.

Tror Sverige får betala mer

Ulf Kristersson förblev dock fortsatt skeptisk till Cap och varnade för en situation där Sverige får betala allt mer till EU-budgeten, bland annat för att andra länder vill satsa mer på jordbrukssubventioner.

I denna enighet om att vara oeniga i synen på Cap överlämnade Palle Borgström till slut samma gåva till Ulf Kristersson som han igår förärade finansminister Magdalena Andersson – en påse med just mjöl, socker och morötter.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen