Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 augusti 2017

Många småproducenter i nötköttsproduktionen

Diko-företagen blir allt större men det finns också utrymme för produktion i mindre skala. Det visar statistik från Jordbruksverket.

Sedan inträdet i EU, 1995, har antalet diko-företag minskat i Sverige, samtidigt har antalet dikor blivit allt fler. År 2016 fanns det 10 349 företag med amkor i Sverige, det är lika många som 1989 men antalet amkor är tre gånger så många.

EU-inträdet gav skjuts

Vid EU-inträdet upphörde programmet för omställning av markanvändning och i stället infördes nya stödformer. Priserna på nötkött steg också kraftigt, särskilt under senare år, och som följd har det totala antalet amkor i Sverige ökat med närmare 40 000 djur.

FOTO: Bo Håkansson

Minskning sedan 90-talet

Även om antalet företag med nötköttsproduktion i dag är ungefär den samma som 1989 har det under 1990-talet funnits långt fler företag med samma produktionsform. I enlighet med 1990 års livsmedelspolitiska beslut avskaffades då den interna prisregleringen vilket medförde att priserna på jordbruksprodukter sjönk.

Från mjölk till kött

För att underlätta förändringen fick lantbrukare möjlighet att ställa om markanvändningen till exempelvis extensivt bete, och antalet dikor ökade då starkt. Ökningen kan enligt Jordbruksverket också ha eldats på till följd av den mjölkpension som mjölkbönder i åldrarna 60 till 65 år fick som ersättning för att upphöra med sin produktion. År 1995 fanns det 16 906 företag med kor för uppfödning av kalvar i Sverige.

Utrymme för småskaligt

Majoriteten av svenska amkor finns i besättningar om 10-49 kor men närmare hälften av företagen med uppfödning av kalvar är i liten skala med 1-9 kor. Den genomsnittliga besättningsstorleken 2016 var 19 amkor per företag.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen