Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 6 september 2019

Markägare får 1,5 miljon kronor i ersättning

Vattenskyddsområden med förbud mot kemiska växtskyddsmedel tvingar brukaren att övergå till ekologisk odling eller sluta helt. Men nu finns en principiellt viktig dom om att kommunen måste kompensera ekonomiskt.

 Att tvingas upphöra med konventionellt jordbruk är ett avsevärt försvårande av markanvändandet, enligt Mark- och miljööverdomstolen.
Att tvingas upphöra med konventionellt jordbruk är ett avsevärt försvårande av markanvändandet, enligt Mark- och miljööverdomstolen. FOTO: Per Emgardsson

Bildandet av vattenskyddsområden pågår runt om i landet och när Lerums kommun skulle skydda Sjöviks vattentäkt beslutades att förbjuda användandet av kemiska bekämpningsmedel inom områdets primära zon.

Det berörde en areal på 50 hektar varav 30 hektar ägs av Östads stiftelse som i sin tur arrenderar ut den till en brukare för i första hand spannmålsodling. Vattenskyddsområdet vann laga kraft våren 2015.

Ska ersätta med 1,5 miljon

Eftersom kommunen nekade att betala ut ersättning för den förändrade markanvändningen inledde stiftelsen en juridisk process. Kommunen vann i första instans men nyligen dömde Mark- och miljööverdomstolen i stiftelsens favör.

Lerums kommun ska kompensera med nästan 1,5 miljon kronor, en nivå på ersättning som parterna har varit överens om.

Principiellt viktig

Helena Andreason, LRF:s expert på miljö- och vattenjuridik, ser domen som principiellt viktig eftersom den definierar vad som är ett avsevärt försvårande av markanvändande.

– Överdomstolen är ganska tydlig så på det viset är det något av en önskedom. Nu är förhoppningen att andra markägare ska slippa domstolsprövningar och att det ska räcka med att slänga fram den här domen, säger Helena Andreason.

 Helena Andreason är LRF:s expert inom miljö- och vattenjuridik.
Helena Andreason är LRF:s expert inom miljö- och vattenjuridik. FOTO: LRF

Räknar med fler rättsfall

Lerums kommun har i processen hävdat att förbudet mot kemiska växtskyddsmedel inte går längre än vad som är skälig aktsamhet enligt Miljöbalken. I andra hand har kommunen menat att markanvändningen inte har försvårats i den grad att ersättning måste utgå.

– Domen är intressant eftersom den visar att det råder ersättningsskyldighet. Men det finns alltid ett behov att reda ut saker mer på detaljnivå och därför är jag övertygad om att det kommer att bli fler rättsfall, säger Gilbert Nordenswan, miljöjurist på kommunernas VA-organisation Svenskt vatten.

Litar vi på regelsystemet?

Han säger också att Svenskt vatten har ändrat inställning i ersättningsfrågan sedan Naturvårdsverket tagit bort en föreskrift som organisationen tidigare lutade sig mot.

I Lerumsfallet är det inte visat att jordbruket har orsakat spår av växtskyddsmedel i dricksvattnet. Mot den bakgrunden menar Helena Andreason att det behövs en diskussion kring om vi inte litar på vårt regelsystem för växtskyddsmedel.

Kontroll på kontroll

– Nu blir det att man lägger kontrollsystem på kontrollsystem. Samtidigt ska man enligt Miljöbalken inte gå längre än vad som behövs för att uppnå syftet med skyddet, säger Helena Andreason.

Hösten 2018 kom ett uppmärksammat utslag i Mark- och miljööverdomstolen där Eskilstuna kommun dömdes att ersätta en potatisodlare med 48,5 miljoner kronor. När odlaren inte fick använda kemiska växtskyddsmedel slutade han helt med potatis.

Ett särfall i Eskilstuna

Bland LRF-expertisen betraktas Eskilstunadomen som mer av ett särfall eftersom odlingsmarken inte låg i vare sig primär eller sekundär skyddszon och att kommunen i grund och botten hade gjort ett misstag när föreskrifterna utfärdades.

Det som tycks bli den stora frågan framöver blir hur beräkningsmodellen för ersättningen ska se ut.

Letar nya modeller

– De modeller som finns i dag är inte framtagna ur ett dricksvattenperspektiv. Vi kommer att titta på det, bland annat i samarbete med LRF, säger Gilbert Nordenswan på Svenskt vatten.

LÄS MER: Potatisbonden: ”Betyder mycket för äganderätten”LÄS MER: Bonde fick rätt mot Jordbruksverket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen