Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 september 2019

Markägare runt Mälaren får ny chans i domstol

De lantbrukare som överklagade domen i det så kallade Slussenmålet kommer att få en överprövning.

 Ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer enligt projektledningens beräkningar att höja vattennivån i Mälaren med cirka 4 centimeter under våren.
Ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer enligt projektledningens beräkningar att höja vattennivån i Mälaren med cirka 4 centimeter under våren.

I förra veckan beslutade Mark- och miljööverdomstolen att ge prövningstillstånd i målet. Parterna har fram till den 25 september på sig att avge yttranden.

Det var i april som mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt kom med domen i målet mellan ett dussintal markägare och Stockholms stad. Målet handlar om vilken kompensation markägarna ska ha när Mälarens vattenyta höjs i samband med ombyggnaden av Slussen i Stockholm.

Fick mycket låg ersättning

Lantbrukarna fick inte alls gehör för sina krav. Peter och Carola Reuterström hade till exempel yrkat på över 5,1 miljoner kronor men tilldömdes bara 195 000 kronor.

 Peter och Carola Reuterström på Stora Lövhulta Gård utanför Eskilstuna tillhör de markägare runt Mälaren som inte var nöjda med mark- och miljödomstolens utslag.
Peter och Carola Reuterström på Stora Lövhulta Gård utanför Eskilstuna tillhör de markägare runt Mälaren som inte var nöjda med mark- och miljödomstolens utslag. FOTO: Mikkel Örstedholm

– Genom att säga att värdet på marken inte har något med avkastningen att göra så fördummar man hela lantbrukarkåren. Det stör mig något oerhört, kommenterade Peter Reuterström domen i Land Lantbruk.

Några fick inget alls

Det fanns även markägare som inte tillerkändes någon ersättning över huvud taget.

Totalt hade lantbrukarna i målet yrkat på 350 miljoner kronor i ersättning medan Stockholms stad bara var beredd att betala en tiondel.

Läs mer: LRF Premium. Mälarbönder kämpar för rätt ersättning

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen