Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 1 december 2018

Måste vi ha ett organisationsnummer?

Måste man ha ett organisationsnummer för att kunna öppna bankkonto för en samfällighet. Den frågan svarar Land Lantbruks jurist på den här gången.

 Jessica Wieslander.
Jessica Wieslander. FOTO: Arkiv/Mostphotos

Fråga: Finns det något sätt att öppna ett bankkonto, typ transaktionskonto, utan att ha ett organisationsnummer?

Jag är delägare i en samfällighet (kallad rote) som omfattar ett antal markområden som numera mest är myrar och lite skogsmark. Vår nuvarande bank kräver ett organisationsnummer som så vitt vi vet kan erhållas från Lantmäteriverket. För att erhålla detta krävs en lantmäteriförrättning (för oss stor kostnad) samt att en samfällighetsförening bildas. Detta medför i sin tur att beslut i roten tas som majoritetsbeslut och inte som nu i konsensus.

Juristens svar: En samfällighet kan förvaltas genom delägarförvaltning eller med föreningsförvaltning.

I ert fall har ni delägarförvaltning. Det innebär att alla delägare behöver vara eniga om åtgärder som ska vidtas. Det betyder också att samfälligheten inte är en juridisk person som genom firmatecknare kan ingå avtal.

En samfällighetsförening är däremot en juridisk person som kan ha både rättigheter och skyldigheter. Lantmäteriet behöver hålla sammanträde för att en samfällighetsförening ska kunna bildas och registreras.

Utan att veta säkert har jag svårt att tro att någon bank kan gå med på att öppna ett konto utan att ha antingen ett person- eller organisationsnummer.

Penningtvättslagen ställer höga krav på att banken ska ha god kundkännedom och kännedom om sina kunders bankaffärer. Banken är därför skyldig att kontrollera identiteten hos alla som vill kund i banken.

Alternativen till att bilda samfällighetsförening är att någon av delägarna öppnar ett konto i eget namn, men det är förstås inte någon bra lösning eftersom kontot då inte är åtkomligt för er andra. Inte minst kan problem uppkomma om delägaren säljer sin fastighet och inte längre finns med i samfälligheten.

En vanlig ideell förening kan också öppna bankkonto. Det som krävs är att föreningen har styrelse och stadgar, utser en firmatecknare och att föreningen skaffar sig ett organisationsnummer genom att registrera den ideella föreningen hos skatteverket.

I ert fall skulle även en sådan lösning bli klart olämplig. Den ideella föreningen kan nämligen inte ersätta samfällighetsföreningen. Lagen om förvaltning av samfälligheter pekar ut äkta samfällighetsföreningar som den enda förvaltningsformen jämte delägarförvaltning. Uppfinner delägarna en egen ideell förening kommer besluten som fattas i föreningen inte vara giltiga och rättshandlingar som ingås av firmatecknare för föreningen kommer inte gälla.

En samfällighet som har behov av ett bankkonto bör alltså fundera över behovet av att bilda samfällighetsförening. Inte bara för att kunna öppna ett konto, utan också för undvikande av framtida problem.

Jessica Wieslander, jurist Berggren & Stoltz

red@landlantbruk.se

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen