Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 26 juni 2018

Medarbetarna viktigaste resursen på Esplunda gård

BRED.

Medarbetarna är den i särklass viktigaste resursen. Framgång nås via ömsesidig respekt och samarbete, slår Per Nilsson fast. Han är lantbrukare i 15:e generationen och ensam ägare till Esplunda lantbruk mellan Västerås och Enköping.

 Gustav Anzén, Per Nilsson och Peter Berglund.
Gustav Anzén, Per Nilsson och Peter Berglund. FOTO: Lasse Fredriksson

”Modernt sedan 1544”, är devisen för Esplunda som ligger i Breds socken nära länsgränsen mellan Västmanland och Uppsala. Ursprungligen var det en liten gård i en by. Med åren blev byn en stor gård.

När Land Lantbruk besöker Esplunda en dag i början av juni är det strålande sol. Och lika kruttorrt i marken som på många andra platser i landet.

– Läget är väldigt bekymmersamt, stora delar av skörden riskerar att slås ut, säger Per Nilsson. I nästa stund tillägger han att ett regn snabbt kan förändra situationen till det bättre.

”Tufft, men ska ske med lönsamhet”

Det optimistiska och långsiktiga synsättet är själva fundamentet för hela verksamheten på Esplunda. Per Nilsson gick in i företaget 1998 och drev släktgården tillsammans med sin far till 2010. Efter faderns bortgång är Per Nilsson ensam ägare till fastigheterna. Via målmedveten expansion har det blivit en företagskoncern med stor bredd.

– Det är en tuff bransch, men vi är tydliga med att det vi gör ska ske med lönsamhet. Esplunda ska också vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Andra viktiga mål är att vi ska ha ett gott rykte och verka med hänsyn till miljön.

 Samarbete är parollen för Esplunda gård. Från vänster: Gustav Anzén, driftsledare, Petra Lindblad, djurchef, Maria berg, ekonomi- och administrationsansvarig, Per Nilsson, gårdsägare, och Peter Berglund, maskinansvarig.
Samarbete är parollen för Esplunda gård. Från vänster: Gustav Anzén, driftsledare, Petra Lindblad, djurchef, Maria berg, ekonomi- och administrationsansvarig, Per Nilsson, gårdsägare, och Peter Berglund, maskinansvarig. FOTO: Lasse Fredriksson

FAKTA: Koncernen Esplunda

Ägare: Per Nilsson.

Verksamhet: Konventionell växtodling på cirka 1 100 hektar, lantbruks- och väghållningsentreprenad, cirka 290 hektar skog, fastigheter, separata dotterbolag för smågrisproduktion med 640 suggor motsvarande 17 000 smågrisar per år, slaktgrisproduktion enligt Rapsgriskonceptet om cirka 8 500 årsgrisar respektive nötdjursproduktion med inköp av cirka 400 kalvar per år.

Antal anställda: Omkring 15.

Omsättning: Drygt 50 miljoner kronor på koncernnivå 2017.

Ekonomiskt mål: En rörelsemarginal på 10 procent.

Gårdens växtodling sker på cirka 1 100 hektar i en kombination av egen mark och arrenden. Tre dotterbolag driver djurproduktion och svarar tillsammans för den största delen av omsättningen i koncernen.

Esplunda Kött köper in cirka 400 tjurkalvar per år från fem mjölkgårdar i närområdet. Kalvarna säljs vidare som ungtjur och mellankalv.

”Grunden för utveckling är personalen”

Företaget Skälby Grisen bedriver på granngården Skälby slaktgrisproduktion enligt Scans rapsgriskoncept med en årsproduktion på cirka 8 500 djur medan Esplunda Grisen på närbelägna Kinsta gård är inriktat på smågrisproduktion och omfattar 640 suggor och omkring 17 000 smågrisar årligen.

– Allt det utgör basen, men grunden för utvecklingen är personalen. Att bygga ett lag med olika människor och deras egenskaper är det som är roligt och den viktigaste kuggen i hela maskineriet, säger Per Nilsson.

 Petra Lindblad, djurchef på Esplunda gård.
Petra Lindblad, djurchef på Esplunda gård. FOTO: Lasse Fredriksson

Totalt arbetar omkring 15 personer på gården. Petra Lindblad är husdjursagronom och djurchef på Esplunda.

– Vi jobbar i team. Alla har egna ansvarsområden samtidigt som vi tar hjälp av varandra. Det skapar trivsel och gör oss effektiva säger hon.

Samarbetet a och o

Lantmästare Gustav Anzén började på Esplunda gård för åtta år sedan. Efter avslutad utbildning är han nu driftsledare, vilket har inbegripit att vara arbetsledare för byggnationen av ett nytt suggstall i Kinsta med tre grisningsavdelningar och för en moderniserad värmeanläggning med ny halmpanna och torksilo.

– Det har varit ett stort arbete under det senaste halvåret med både egen och inhyrd personal. Vi har även stöttat i grisproduktionen. Chaufförer som vi vanligtvis har i traktorerna har under vintern hjälpt till med grisarna. Vi tillämpar inte vi och dem, utan lägger vikt vid att olika kompetenser samarbetar, säger han.

 Under Per Nilssons ledning har släktgården Esplunda, med anor från 1500-talet, vuxit kraftigt.
Under Per Nilssons ledning har släktgården Esplunda, med anor från 1500-talet, vuxit kraftigt. FOTO: Lasse Fredriksson

Per Nilsson har en strategiplan som sträcker sig fram till 2033, då han blir 60 år. De fyra barnen visar intresse för arbetet på gården. Per Nilssons förhoppning är förstås att Esplunda ska drivas vidare av den yngre generationen i släkten. Men ett övertagande måste absolut bygga på egen vilja och frivillighet, konstaterar han.

– Strategiplanen syftar bland annat till att det inte ska finnas några tyngre investeringar som inte är avskrivna, det vill säga byggnader och annat för produktionen, Att köpa mark är en annan sak, den har ju visat sig behålla sitt värde.

Esplundas bästa lantbrukstips:

– Ha en ödmjuk inställning.

– Se till att medarbetarna trivs och tycker att det är roligt på jobbet.

– Arbeta utifrån en tydlig strategi med tydliga mål.

– Omge dig med bra och kloka människor.

– Sträva efter enkelhet och rationalitet, det ska vara lätt att göra rätt.

Andra nominerade till Årets spjutspets 2018: Qvisingsö gård växer sig stegvis större och störreÅsjömad semin och avel – med näsa för hästarStark tillväxt för affärsfokuserade bröderÅtervinning och hållbarhet en lönsam väg för WiggebyKöpte begagnad mjölkrobot – sedan var problemet löst

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen