Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 januari 2018

Medlemsantalet i LRF fortsatt stabilt

Antalet medlemmar i LRF minskade marginellt under fjolåret jämfört med 2016. Nedgången var störst för personmedlemmar medan antalet företagsmedlemmar var i det närmaste oförändrat.

 Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF. FOTO: Stig Hedström

Totalt hade LRF 139 717 medlemmar den 31 december 2017. Det var en minskning med 1 540 medlemmar jämfört med ett år tidigare.

Antalet företagsmedlemmar uppgick till 118 475, vilket motsvarar en andel om 85 procent av det totala antalet. Företagsmedlemmarna blev 163 färre under 2017.

”Minskar med 1 procent”

De 21 242 personmedlemmarna svarade för resterande 15 procent. I den gruppen minskade antalet med 1 377.

– Medlemsantalet är stabilt. Tittar vi på totalantalet minskar det med 1 procent och tittar vi på antalet företagsmedlemmar minskar det med bara 0,1 procent, konstaterar LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.

För tre år sedan fattade LRF beslut om att i första hand attrahera företagsmedlemmar. Palle Borgström framhåller att uppgifterna för 2017 visar att i den gruppen ökar medlemsantalet bland de större företagen.

Utmärkande för personmedlemmar som lämnar organisationen är att de är äldre, driver verksamhet på mindre än 25 hektar och har en låg omsättning.

– Den vanligaste orsaken till att medlemskapet upphör är att personen avlider.

Inriktning på gröna näringarna

Antalet företagsmedlemmar ökade i 10 av de sammanlagt 17 regionerna. Till följd av de färre personmedlemmarna blev det totalt sett dock en minskning i 12 av regionerna.

De tre största regionerna räknat i antal medlemmar var Västra Götaland (23 085), Skåne (16 830) och Sydost (15 850).

Regionerna med lägst antal medlemmar under fjolåret var Norrbotten (3 194), Gotland (3 490) och Jämtland (3 745).

Palle Borgström anser att det är inriktningen på företagandet i de gröna näringarna som har lett till en stabilisering kring 140 000 LRF-medlemmar.

Stärkt konkurrenskraft genom den nationella livsmedelsstrategin och frågor om skogsägarnas äganderätt är exempel på områden där LRF lade ner mycket arbete under 2017

– Vår ambition är givetvis att öka medlemsantalet. Det är en stark signal vad gäller trovärdigheten för LRF när vi pratar med andra, säger Palle Borgström.

LÄS MER: Källström: ”Viktigt med långsiktigt hållbar ekonomi i LRF”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen