Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 23 oktober 2018

Medlemskap räcker inte för jäv

Efter över ett och ett halvt års handläggning har Justitieombudsmannen kommit fram till att den omstridde advokatfiskalen Nils Leine på Kammarkollegiet inte har varit jävig.

 Land Lantbruk har i flera artiklar bevakat JO-utredningen kring Nils Leine.
Land Lantbruk har i flera artiklar bevakat JO-utredningen kring Nils Leine.

Efter att det i flera år hade varit snackis bland vattenkraftsägare valde Sven-Erik Vänneå, ordförande i Hallands Vattenkraftsförening, att JO-anmäla advokatfiskalen Nils Leine för jäv.

Dubbla stolar

Bakgrunden var att Nils Leine samtidigt som han spelade en viktig roll i tillståndsärenden och representerade staten i miljömål med syfte att riva ut småskalig vattenkraft också var medlem i intresseorganisationen Älvräddarna som arbetar i precis samma riktning och dessutom har talerätt i den typen av processer.

Medverkade i film

Via olika diskussionstrådar på Älvräddarnas Facebooksida har det gått att följa hur Nils Leine har diskuterat aktuella ärenden och även uppmanat andra intresserade att bidra med information. Han deltog även i en film som Älvräddarna producerade och har uppfattats ha en gemensam presentation med Älvräddarnas ordförande Christer Borg på olika möten.

Trotsade beslut

Efter att utredningen inletts valde Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson att frikoppla Nils Leine från alla ärenden som rörde tillstånd för vattenverksamheter. Land Lantbruk kunde dock avslöja att Nils Leine vid flera tillfällen trotsade beslutet och fortsatte att handlägga vissa ärenden.

Inte tillräckligt engagemang

I sitt beslut granskar JO Elisabeth Rynning ärendet utifrån kriterierna förtroendeskadliga bisysslor och delikatessjäv. Hon kommer fram till att Älvräddarnas verksamhet visserligen har klara beröringspunkter med advokatfiskalens arbetsuppgifter men att enbart ett medlemskap inte är ett tillräckligt djupt engagemang för att det ska handla om en förtroendeskadlig bisyssla.

Förtroendeuppdrag krävs

Även om Älvräddarnas intressen delvis sammanfaller med dem som Kammarkollegiet har att tillvarata krävs det enligt JO någon form av förtroendeuppdrag i föreningen, till exempel ordförande, om det ska vara att betrakta som delikatessjäv. I Nils Leines fall har deltagande på olika sammankomster där Älvräddarna medverkat skett i hans egenskap som advokatfiskal.

Bör uppmärksamma risk

Trots att JO ”friar” Kammarkollegiet på samtliga punkter avslutas ändå det tolvsidiga beslutet med att Elisabeth Rynning erinrar om vikten av att myndigheter vinnlägger sig om att bevara allmänhetens förtroende för verksamheten.

Myndigheterna ska också enligt JO vara uppmärksamma på omständigheter som kan medföra risk för att deras opartiskhet ifrågasätts.

Halvårs tjänstledighet

Medan JO-utredningen pågick begärde Nils Leine, som numera heter Nils Åberg, i början av sommaren en sex månaders tjänstledighet från Kammarkollegiet. Han arbetar för närvarande som jurist på Riksantikvarieämbetet.

Läs mer: Älvräddare och tjänstemanByter från Kammarkollegiet till RiksantikvarieämbetetJO-beslut om Leine att vänta under hösten

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen