Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 12 september 2019

Mer eller mindre gott om tid för höstsådden

Rapsen är uppe och många lantbrukare i södra Sverige ligger i startgroparna för att börja så spannmål. Men det skurbetonade vädret har gett stora variationer och lokalt finns ovanligt stora angrepp av rapsjordloppan.

 I Skåne ser de flesta rapsfält bra ut, men torka och angrepp av rapsjordloppor har gett bekymmer på vissa håll. Här syns raps från den skånska rapsmästartävlingen på Söderslätt. 
I Skåne ser de flesta rapsfält bra ut, men torka och angrepp av rapsjordloppor har gett bekymmer på vissa håll. Här syns raps från den skånska rapsmästartävlingen på Söderslätt.  FOTO: David Gottfridsson, HIR Skåne

Skåne

– Höstrapsen är färdigsådd och uppe. De flesta fält ser bra ut, men det finns stora variationer. Här och var har torkan gett bekymmer med uppkomsten. På vissa håll finns det angrepp av rapsjordloppor, men det varierar från fält till fält, så man behöver gå över dem. Det jordbearbetas nu inför spannmålssådden. Några har börjat så smått med sådden, men än finns det mycket tid och det mesta brukar sås i mitten av september till mitten av oktober. Det finns risker med att så för tidigt, bland annat för att bladlöss ska sprida rödsotvirus. En svår vinter som 2010 eller 2012 blir övervintringsproblemen störst i de kraftigaste grödorna, säger Anders Adholm, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.

Gotland

– Än har inte mycket spannmål såtts, eventuellt lite råg och höstkorn. På grund av torkan har det inte hänt så mycket med höstoljeväxterna, men efter senaste tidens regn börjar de komma upp. På vissa håll har vi mycket rapsjordloppor att hantera, framför allt där vi har kombinationen av lerig jord och att det varit torrt. Efter torkåren satsar en del djurbönder på att så en höstgröda, till exempel råg, för att kunna skörda som helsäd i maj. Och allt fler sår in vallen på hösten i stället för på våren. Bland växtodlingsgårdarna upplever jag att fler går över till reducerad jordbearbetning och direktsådd för att behålla den fukt som finns, säger Stefan Uddin, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland.

 Än har inte mycket spannmål såtts på Gotland, men här förbereds inför höstvetesådden.
Än har inte mycket spannmål såtts på Gotland, men här förbereds inför höstvetesådden. FOTO: Stefan Uddin

Östergötland

– Förutsättningarna här är goda med fin struktur i backen och gott om tid, så vi får nog en stor höstsådd. De senaste årens ökade höstsådd har gett växande ogräsproblem. På en del eko-gårdar håller vi därför igen med höstsäden på fält med högt tryck av höstgroende örtogräs. Det torra vädret i augusti gör att de höstsådda rapsplantorna på många håll är små. Men nu har det kommit regn, så får vi en lång varm höst kan den bli fin, säger Per Axelsson, växtodlingsrådgivare på Lovanggruppen.

– Efter värmen sista veckan i augusti ser vi angrepp av rapsjordloppor. Vissa fält är uppätna, men det varierar mycket lokalt, tillägger kollegan Anna Larsson, växtodlingsrådgivare.

Västra Götaland

– De flesta har sått höstraps som planerat. Tillgång till fukt har gett god uppkomst i de flesta fall. Vi ser mer angrepp av rapsjordloppor än vanligt, speciellt i Skaraborg. När det gäller sniglar har den mesta rapsen klarat sig bra, men en del har behövt sprida snigelmedel flera gånger. På sistone har vi haft väl mycket regn och skurar, så all spannmål och åkerböna är inte tröskad än. Höstkornsådden kan bli svår att få till för en del, eftersom den helst inte ska ske efter mitten av september. För vetesådden är det ingen fara än, men vi vill inte ha för mycket regn, säger Henrik Nilsson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Väst.

Mälardalen

– Här är det full fart med skörd, jordbearbetning och sådd samtidigt. De flesta prioriterar att bärga den fina vårsäden med bibehållen kvalitet. Lokala regnskurar har stoppat upp jobbet i vissa områden och det drabbar även höstsådden. Här är det optimalt att så i mitten av september, men för att hinna med allt innan månadsskiftet är det tid att börja nu. Rapsen är uppe och har frodats i det varma och regniga vädret. Här har vi inga rapsjordloppor, men andra jordloppor är mycket aggressiva i en del fält. Vissa fält och delar av fält är helt uppätna, framför allt sådana som ligger intill tröskade rapsåkrar, säger Niclas Sjöholm, växtodlingsrådgivare på VäxtRåd.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen