Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 april 2018

Mer konkurrens önskas på gödeslmarknaden

I Finland höjs röster för att regeringen ska agera för att få ökad konkurrens på gödselmarknaden.

 Gödselspridning.
Gödselspridning. FOTO: Staffan Gustavsson

Det behövs mer konkurrens på gödselmarknaden menar den finsk-svenska motsvarigheten till LRF, SLC i Nyland. Det är främst den inhemska marknaden man avser, men man menar även att den europeiska är för koncentrerad och priserna därmed höga. Det skriver Landsbrygdens folk.

Slopa EU-tullar

Eftersom handelsgödseln står för cirka 40 procent av de rörliga kostnaderna för lantbrukarna vill nu SLC Nyland att regeringen ska verka för att EU-kommissionen skall slopa EU-tullarna på import av mineralgödsel. Det skulle kunna öka konkurrensen och ge lägre gödselpriser.

Sänkning av avgifter

För att ytterligare öka konkurrensen bör farleds-och hamnavgifterna undersökas. De ger en högre exportkostnad och höjer därmed produktionskostnaderna och försämrar konkurrenskraften.

– Det behövs en bestående sänkning av farleds-och hamnavgifterna för lantbruksprodukter för att förbättra konkurrenskraften. Priset på handelsgödsel är oskäligt högt i förhållande till våra europeiska konkurrentländer, säger förbundsordförande Thomas Antas, SLC Nyland.

Påverka priset

Lantbrukarna bör själva diskutera gödselpriset med flera aktörer och inför större inköp begära offerter.

– Odlarna kan i viss mån själva påverka priset genom att följa med marknaden och via konkurrensutsättning före inköp av gödsel, säger viceordförande Erik Perklén.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen