Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 april 2018

Mer konkurrens önskas på gödeslmarknaden

I Finland höjs röster för att regeringen ska agera för att få ökad konkurrens på gödselmarknaden.

 Gödselspridning.
Gödselspridning. FOTO: Staffan Gustavsson

Det behövs mer konkurrens på gödselmarknaden menar den finsk-svenska motsvarigheten till LRF, SLC i Nyland. Det är främst den inhemska marknaden man avser, men man menar även att den europeiska är för koncentrerad och priserna därmed höga. Det skriver Landsbrygdens folk.

Slopa EU-tullar

Eftersom handelsgödseln står för cirka 40 procent av de rörliga kostnaderna för lantbrukarna vill nu SLC Nyland att regeringen ska verka för att EU-kommissionen skall slopa EU-tullarna på import av mineralgödsel. Det skulle kunna öka konkurrensen och ge lägre gödselpriser.

Sänkning av avgifter

För att ytterligare öka konkurrensen bör farleds-och hamnavgifterna undersökas. De ger en högre exportkostnad och höjer därmed produktionskostnaderna och försämrar konkurrenskraften.

– Det behövs en bestående sänkning av farleds-och hamnavgifterna för lantbruksprodukter för att förbättra konkurrenskraften. Priset på handelsgödsel är oskäligt högt i förhållande till våra europeiska konkurrentländer, säger förbundsordförande Thomas Antas, SLC Nyland.

Påverka priset

Lantbrukarna bör själva diskutera gödselpriset med flera aktörer och inför större inköp begära offerter.

– Odlarna kan i viss mån själva påverka priset genom att följa med marknaden och via konkurrensutsättning före inköp av gödsel, säger viceordförande Erik Perklén.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen