Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 juni 2019

Mer mångfald bland lantbrukets grödor

EU-projektet DiverImpacts vill hjälpa europeiska lantbrukare att öka mångfalden i odlingen. Fler grödor och nya metoder ska både öka hållbarheten och lönsamheten. 

 Över 80 personer från elva länder i EU tittade på hur man kan öka diversiteten i odlingen hos lantbrukarna Joel Månsson och Emma Sandberg på gården Norra Knästorp utanför Lund. Här tittar de på hur havre och gråärtor kan samverka.
Över 80 personer från elva länder i EU tittade på hur man kan öka diversiteten i odlingen hos lantbrukarna Joel Månsson och Emma Sandberg på gården Norra Knästorp utanför Lund. Här tittar de på hur havre och gråärtor kan samverka. FOTO: Härje Rolfsson

Ett stort antal forskare från elva länder i Europa besökte i förra veckan lantbrukarna Joel Månsson och Emma Sandberg på gården Norra Knästorp utanför Lund.

EU-projektet DiverImpacts handlar bland annat om att öka antalet odlade grödor i Europa och minska behovet av import av olika proteingrödor. Joel Månsson berättade om sitt ekologiska jordbruk och hur de försöker variera, eller diversifiera, sina odlingar och hur de arbetar med mellangrödor, nya grödor, flera grödor samtidigt, insådd och nya anpassade maskiner.

– Vi jobbar väldigt aktivt med att diversifiera gården. Som ekologiska odlare använder vi redan från början fler olika grödor, än vad man kanske gör på en konventionell gård, säger Joel Månsson.

 Joel Månsson (i rutig skjorta) berättar om sina erfarenheter av olika grödor.
Joel Månsson (i rutig skjorta) berättar om sina erfarenheter av olika grödor. FOTO: Härje Rolfsson

I år odlar de bland annat havre och gråärtor tillsammans. Något som en forskare och projektledare från Schweiz var mycket imponerad av.

– Jämfört med våra ekologiska fält är de här jättelika. Det är också imponerande att de sår in ärtor för mänsklig konsumtion i havren. Det tror jag är ett viktigt steg för att öka mångfalden och lönsamheten i lantbruket, säger Hans Ulrich Dierauer.

Forskarna besökte också försöksodlingar på fältstationen Sites Lönnstorp på SLU i Alnarp. Erik Steen Jensen, professor vid Institutionen för biosystem och teknologi på SLU, berättade bland annat att forskarna försöker hitta nya arbetssätt. De vill på ett tidigt stadium starta samarbeten med odlare, rådgivare, forskare och även inköpare av lokalproducerad mat i nya forskningsprojekt. 

– Det är ett stort intresse i Europa för att skapa mer mångfald i odlingssystemen. Det finns många positiva effekter av att odla fler sorters grödor, använda mellangrödor och att samodla. Bland annat kan det minska behovet pesticider och gödning.

 Hans Ulrich Dierauer var imponerad av ett stort fält med havre och gråärtor. Det är en diversitet som EU vill se mer av.
Hans Ulrich Dierauer var imponerad av ett stort fält med havre och gråärtor. Det är en diversitet som EU vill se mer av. FOTO: Härje Rolfsson

Han påpekar också att Europa borde odla mer proteingrödor för att slippa importera stora mängder sojabönor och att det också gäller att få fler stora livsmedelskedjor intresserade av att köpa in lokalt producerade baljväxter. 

I EU-projektet ingår 25 olika fallstudier i olika europeiska länder. Den svenska fallstudien ingår i en grupp som arbetar mycket med samodling. 

– Det kan vara linser och korn, havre och ärtor eller lupin tillsammans med någon stråsäd. Det centrala i projektet är att verkligen åstadkomma en förändring. Det gäller att jobba på många olika plan och ta med hela värdekedjan, säger Anita Gunnarsson, forskare på Hushållningssällskapet och projektledare för den svenska fallstudien. 

 Anita Gunnarsson från Hushållningssällskapet i Kristianstad är projektledare för fallstudien i Sverige, som ingår i EU-projektet DiverImpacts.
Anita Gunnarsson från Hushållningssällskapet i Kristianstad är projektledare för fallstudien i Sverige, som ingår i EU-projektet DiverImpacts. FOTO: Härje Rolfsson

FAKTA: DiverImpacts

– EU-projektet DiverImpacts är ett femårigt projekt som startade i juni 2017. Det har 34 deltagare från 11 europeiska länder.

– Arbetet omfattar 25 olika fallstudier uppdelat i fem grupper runt om i Europa.

– Det övergripande målet med projektet är att främja ett mer diversifierat lantbruk i Europa. Lantbrukare ska bland annat använda fler grödor, nya växtföljder, mellangrödor, samodla grödor och odla olika grödor bredvid varandra.

– Målet är att öka produktiviteten, hållbarheten och lönsamheten i hela värdekedjan, men även minska resursanvändningen genom minskad bekämpning och gödsling.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen