Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 30 september 2016

Miljögifter i betesmark

Miljögifter frigjordes vid en kanalrensning på Dagsnäs i slutet av augusti. Det orsakade fiskdöd i kanalen och prover visade på förhöjda halter av koppar, kvicksilver, zink och PAH:er, som finns i olja.

FOTO: Ann Lindén

En teori är att gifterna kommer från oljetunnor som använts som fundament till en gammalångbåtsbrygga, enligt Skara kommuns miljöchef Christina Marmolin.

Ska saneras

Nya fördjupade provtagningar har just gjorts och planen är att göra en sanering.

Området ligger inom Hornborgasjöns naturreservat och Johan Tell har betesdjur där. Han säger till Land Lantbruk att djuren betar på annat håll i väntan på klarare besked och sanering.

LÄS MER: Vallmarkerna runt Hornborgasjön blir allt sämre

Relaterade artiklar

Till toppen