Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 maj 2018

Mindre höstvete men mer vårkorn

Den dåliga hösten i fjol har gjort att lantbrukarna odlat mycket vårkorn i stället för höstvete, enligt Jordbruksverkets nya siffror om vad som odlas på jordbruksmarken.

 Vårkorn odlas i stället för höstraps.
Vårkorn odlas i stället för höstraps. FOTO: Marianne Persson

Enligt Jordbruksverket var förutsättningarna i höstas så pass dåliga för att så höstvete, att arealen i år därför är drygt 25 procent mindre än förra året – kring 298 000 hektar.

I stället för höstvete har jordbrukarna odlat mycket vårkorn och den arealen har ökat med knappt 30 procent till 381 700 hektar, och det gör vårkorn till den största spannmålsgrödan i år.

Mindre spannmålsskörd

Jordbruksverket förutspår att spannmålsskörden i år kommer att minska när mindre arealer såtts med höstvete. Beräkningarna ger vid handen att den totala skörden av spannmål minskar med knappt 500 000 ton i år till cirka 5,5 miljoner ton, jämfört med 2017.

– Jämfört med 2017 minskar spannmålsodlingen med cirka 1,5 procent eller 16 500 hektar. Denna minskning är helt naturlig mot bakgrund av att förutsättningarna för sådd var dåliga hösten 2017, säger Harald Svensson, Jordbruksverkets chefsekonom.

Höstraps minskar

Arealen med höstraps minskar preliminärt med 11 procent från förra året, 94 000 hektar, men är ändå den näst största arealen med höstraps sedan mätningen startade 1965. Vall och grönfoder odlas på 11 800 mer hektar i år än förra året.

Den totala jordbruksmarkens areal är i år preliminärt 3 001 300 hektar och av det är ungefär 85 procent åkermark. I år upptar vall och grönfoderväxter knappt 45 procent av åkermarken och spannmål knappt 40 procent av åkermarken.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen