Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 april 2018

Minskning för Sveriges jordbruksfåglar

Fåglar som är knutna till det svenska jordbrukslandskapet minskar i antal, visar en undersökning.

 Tofsvipa
Tofsvipa FOTO: Mostphotos

Sånglärkan, tofsvipan och staren är fåglar som är knutna till jordbruket, som fortsätter att minska i Sverige. Det visar en fågelinventering som görs av svenska ornitologer gör varje år.

– Vi ser färre antal fåglar som häckar i åkrar men det finns andra arter som i stället ökar, säger Martin Green, forskare vid Lunds universitet och en av de ansvariga för rapporten, till SVT Nyheter.

Räkningen har ägt rum sedan 1975 och görs av 600 frivilliga ornitologer, sommar och vinter. Den samordnas av biologiska institutionen vid Lunds universitet och ingår i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram.

Minskning i jordbrukslandskap

Fåglarna registreras genom sitt utseende samt genom sin sång. Inventeringen visar på en minskning för fåglar som är knutna till jordbruks- och odlingslandskap.

– I Sverige har jordbruksfåglarna minskat i antal under längre tid och det går långsamt och stadigt utför, säger Martin Green.

Bättre i söder

Fåglarna klarar sig bättre i södra och östra delarna av Sverige, än i de västra och norra. Och det är inte bara människans förändringar av jord- och skogsbruk som påverkar, utan även temperaturer och nederbörd, samt tillgången till insekter.

– I ett hårt drivet skogsbruk får fåglarna mindre skydd och sämre tillgång till mat. I skogsbruken tas mer naturhänsyn nu men vi vill se att fler bevarar gamla träd och ger fåglarna boplatser, säger Martin Green.

Exempel på åtgärder för att gynna jordbruksfåglarna är att odla växter är bra för insekterna i kantzonen till jordbruken, samt att återskapa vattendrag och våtmarker. Martin Green anser även att blyammunition borde förbjudas då den dödar örnar som äter blyförgiftade kadaver.

Fåglar som ökar är bofinkar som breder ut sig norrut, samt havsörnar och för Sverige nya arter som brandkronad kungsfågel. Även Jordbruksverket driver ett projekt, LärkKvitter, för att inventera och förbättra förutsättningarna för jordbruksfåglarna.

LÄS OCKSÅ: Kylslagen debut för stork i Danmark

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen