Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 december 2017

Mjölkpriset höjer produktionsvärdet i jordbruket

Att mjölkpriset har stigit under en tid, och att kostnader inte ökar i samma takt är de främsta orsakerna till att produktionsvärdet ökar i svenskt jordbruk.

 Mjölkpriset har gått upp med 25 procent i år.
Mjölkpriset har gått upp med 25 procent i år. FOTO: Mostphotos

Det totala produktionsvärdet av svenskt jordbruk uppskattas öka med 5 procent under 2017 och den så kallade faktorinkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrenden, räntor, eget arbete och eget kapital, beräknas öka med 13 procent. Det visar Jordbruksverkets prognos.

Mjölkpriset en femtedel

Värdet av vegetabilieproduktionen och animalieproduktionen förväntas öka med 3 respektive 9 procent i år.

Eftersom mjölkproduktionens värde står för nära en femtedel av det totala produktionsvärdet i jordbrukssektorn så ger mjölkpriset ett stort utslag på det totala produktionsvärdet.

Ökar med 2 miljarder

Under 2017 förväntas mjölkpriset stiga med 25 procent, en ökning på runt 75 öre per kilo. Samtidigt minskar mjölkproduktionen med drygt 2 procent. Tillsammans spås därför värdet av mjölkproduktionen att öka med drygt 21 procent – eller 1,9 miljarder kronor.

2015 och 2016 låg det genomsnittliga avräkningspriset för mjölk på en betydligt lägre nivå än åren innan.

”Bättre resultat”

– 2017 har varit ett år när priserna på mjölk återhämtade sig. På många håll blev förhållandena vid skördearbetet besvärliga med mycket regn. Ändå kan vi nu se att skördarna totalt för landet för både spannmål och oljefröer blev goda. Detta sammantaget medför att nettoresultatet för jordbruket blivit bättre än under senare år, säger Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket.

Större skördar

Skördarna blir större men priserna för både spannmål, raps och rybs är lägre än förra skördeåret. Årets spannmålsskörd uppskattas till 5,9 miljoner ton, en ökning med 9 procent jämfört med 2016 och årets skörd av raps och rybs uppskattas öka med 43 procent jämfört med 2016.

Ökad slakt

Priserna för nötkreatur bedöms vara stabila och slakten ökar något. Även slakten av grisar väntas öka medan priserna där förväntas sjunka. Det totala produktionsvärdet väntas gå upp något.

Kostnader för foder och energi väntas öka, även kostnader för insatsvaror och tjänster. Men inte heller dessa kostnader påverkar det faktum att produktionsvärdet för det svenska jordbruket förväntas ökar mer än kostnaderna i år.

Läs mer i prognosen från Jordbruksverket.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen