Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 mars 2019

Motionerna som dyker upp på LRF-stämmorna

LRF Ungdomen var först ut 6 till 7 mars. Denna vecka drar ytterligare stämmor i gång. Här är ett urval av det som kommer diskuteras på några av stämmorna denna vecka.

 Vildsvin, brandbekämpning och fyrverkerier är några av de frågor som lyfts på LRF-stämmorna i olika regioner.
Vildsvin, brandbekämpning och fyrverkerier är några av de frågor som lyfts på LRF-stämmorna i olika regioner. FOTO: Istock

LRF Mälardalen – 12 mars

Av 17 motioner som lämnats in till regionförbundsstämma i LRF Mälardalen handlar tre om att LRF bör behålla annonseringen i Land Lantbruk som går under namnet ”Mitt i byn”. Bland motionerna finns också yttranden om vildsvinsproblematiken, brister i handläggningen på Lantmäteriet, äganderättsfrågor och förbud av fyrverkerier för privat bruk.

Stämma hålls tisdagen den 12 mars på Kompassen Konferens i Enköping. Till stämman är LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström inbjuden som gästtalare.

Östergötland – 12 mars

Stämman ska behandla 16 motioner varav några handlar om vilt- och fågelskador. Flera handlar om olika stöd som utbetalningar av EU-stöd, nystartarstöd och skördeskadefonder vid torka.

Styrelsen föreslår att följande skickas till riksförbundsstämman: ett beräkningsverktyg för viltskador, spetskompetens i mineralfrågor, att LRF utreder om 1974-års åkernorm bör revideras mot bakgrund av intrång vid fiberutbyggnad och att LRF ska stimulera minskad användning av fossila råvaror med bibehållen konkurrenskraft.

Gävleborg – 13 mars

Att LRF bör vårda sina gräsrötter och satsa särskilda medel på det lokala arbetet ute i landet, är kravet i två motioner från Järvsö till Gävleborgs regionstämma som hålls vid Bollnäs Folkhögskola, 13 mars. Att LRF bör påtala de risker som impregnerade trästolpar utgör för betande djur, och verka för en ersättning för frivilliga avsättningar i skogsbruket, lyder några krav från Ockelbo i totalt sex motioner till stämman. Mellanljusnans LRF-avdelning vill se satsningar på svenska brandkämpningsflygplan.

 Bland motionerna finns också yttranden om vildsvinsproblematiken, brister i handläggningen på Lantmäteriet, äganderättsfrågor och förbud av fyrverkerier för privat bruk.
Bland motionerna finns också yttranden om vildsvinsproblematiken, brister i handläggningen på Lantmäteriet, äganderättsfrågor och förbud av fyrverkerier för privat bruk. FOTO: Istock

LRF Jönköping – 13 mars

Det senaste halvårets vildsvinsexplosion i Småland märks bland de 13 motionerna till LRF Jönköpings stämma den 13 mars. Fyra motioner tar upp ändrat regelverk för fällfångst, skottpengar och utrotning, samt DNA-test för att säkerställa att det inte finns tamgriskorsningar ute i skogen. En motion vill ha bättre utbildade ledamöter i älgskötselområdena. Jämställdhet är ämnet i en motion och där vill man se en rejäl satsning från LRF:s sida för att öka andelen kvinnor bland de förtroendevalda.

LRF Södermanland – 14 mars

Tre motioner ska behandlas på Södermanlands regionstämma. De handlar om mat- och klimatdebatten, vem som ska gynnas av den nya djurskyddslagen och bristande medlemskommunikation som riskerar att urholka engagemanget i LRF.

Kring den sistnämnda bifaller styrelsen att en motion om medlemskommunikationen skickas till LRF:s riksförbundsstämma och att en skrivelse skickas till LRF:s kommunikationsavdelning som får undersöka möjligheten att utveckla en app för aktivitetsinbjudningar.

LÄS MER: Inför stämma i NorrbottenLÄS MER: Inför stämma i Västra GötalandLÄS MER: LRF Ungdomen går igenom sakpolitikenLÄS MER: Stolt över förbudet – besviken över resultatet

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen