Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 6 oktober 2017

Naturskyddsföreningen vill ta bort dieselåterbäring

Svenskt jordbruk har på tio år minskat sin användning av fossil energi med en femtedel. Men Naturskyddsföreningen vill att Sverige helt ska slopa återbäringen av dieselskatten.

– Vi vill använda skattepengar till andra saker, säger ordföranden Johanna Sandahl.

FOTO: Per Emgardsson

Det var i ett utspel i samband med att regeringen presenterade höstbudgeten som Naturskyddsföreningen kritiserade de statliga subventionerna av fossila drivmedel, vilka uppgår till cirka 13 miljarder kronor per år.

Efter den senaste skattehöjningen – som genomfördes utan att återbäringen justerades – kommer de areella näringarna betala 4:24 i nettoskatt under 2018. Det kan jämföras med 3:68 år 2016.

”Fel signal”

EU-genomsnittet ligger på 1:50–2 kronor per liter. Jämfört med Danmark betalar den svenska lantbrukarkåren drygt 3 kronor mer för varje liter diesel.

Naturskyddsföreningen anser att återbäringen borde slopas helt för areella näringar och gruvnäringen.

– Det är bra och viktigt att det svenska jordbruket får stöd men skattepengar ska inte subventionera fossila bränslen. Det blir fel signal, säger Johanna Sandahl.

Land Lantbruk har bett Energimyndigheten statistik över energianvändningen inom jordbruket. Den visar att förbrukningen av fossil energi har minskat med 20 procent under 2005–2015.

Positiv utveckling

Parallellt har användningen av bioenergi under samma period ökat med 35 procent och framför allt ersatt eldningsoljan.

– Jag kände inte till de exakta siffrorna men det är en fantastiskt positiv utveckling. Teoretiskt borde ändå omställningen till biodrivmedel gå snabbare om subventionerna togs bort helt och hållet, säger Johanna Sandahl.

Hon menar att staten i stället borde gynna jord- och skogsbruket med till exempel investeringsstöd för att främja ny teknik och att det skulle kunna kompensera de höjda dieselkostnaderna.

Lönsamheten i jordbruket är redan dålig – är det inte risk att patienten dör under operationen?

– Sverige har redan ett förhållandevis miljövänligt jordbruk och vi ser det som en konkurrensfördel. Omställningen är nödvändig och den som ligger i framkant kommer att dra nytta av det, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen vill även att motsvarande skattesubventioner till andra branscher, exempelvis gruvnäringen, också ska upphöra.

Ser ni inte en risk att Sverige förlorar stora exportinkomster, produktionen flyttar någon annanstans och att miljön totalt sett inte vinner på det?

– Vi har redan tagit ett beslut om att vi ska ställa om och att vi kan bli världens första fossilfria välfärdsnation. Sedan är det klart att vi inte kan jobba isolerat. Världens länder har skrivit på ett klimatavtal och debatten måste också ske på EU-nivå, säger Johanna Sandahl.

LÄS MER: LRF: Ingen använder diesel slentrianmässigt

Förbrukning av fossil energi och bioenergi i jordbruket

Förbrukning anges i GWh. Fram till 2004 ingick även fiskenäringen i statistiken. Redovisningen utgår därför från 2005.

Siffror från 2005 och 2015 (siffror från 2005 i parantes).

Bensin: (108), 75. Förändring: –31 procent.

Diesel: (2 759), 2 606. Förändring: –6 procent.

Eldningsolja: (1 053), 504. Förändring: –52 procent.

Naturgas: (201), 96. Förändring: –52 procent.

Gasol: (17), 10. Förändring: –41 procent.

Totalt: (4 138), 3 291. Förändring: –20 procent.

Biobränsle: (1 119), 1 513. Förändring: +35 procent.

El: (2 296) , 1 782. Förändring: –22 procent.

Källa: Energimyndigheten

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen