Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 16 juli 2014

Nestlé-ordföranden: Privatisera färskvattnet

Vattenbrist är ett större hot än klimatförändringar, säger Peter Brabeck, ordförande för världens största livsmedelsföretag, Nestlé,   

"Vi kommer få brist på vatten innan vi får brist på olja", hävdar Peter Brabeck, ordförande för Nestlé.
"Vi kommer få brist på vatten innan vi får brist på olja", hävdar Peter Brabeck, ordförande för Nestlé. FOTO: Lars Vernersson

Nestlé är världens största mejeriföretag och ett av världens största industriella förbrukare av färskvatten. Brittiska tidningen Financial Times, där Brabeck uttalar sig i gårdagens tidning, belyser i en bred artikel det industriella vattenproblemet – risken för brist på färskvatten till en växande befolkning i världen och konkurrens om vattenresurser mellan industri, befolkningar och lantbruk. Fokus är dock på industrin och en av dem som oroas över situationen är Peter Brabeck.

– Vi kommer få brist på vatten innan vi får brist på olja, säger han bland annat.

Peter Brabeck har under många år diskuterat vattenfrågor och menar att världens färskvattenresurser borde privatiseras och då kunna prissättas som vilken vara som helst. Att vattenresurser skulle kunna vara gemensamt ägda av de som bor i ett område menar han är en sämre lösning.

Brabeck har sagt att han vill se vatten som vilket livsmedel som helst, vilket Nestlé också gör: Företaget är störst i världen på att sälja vatten på flaska. I ett uttalande har han också sagt att "vatten inte är en mänsklig rättighet" något han senare förtydligat med att "fem liter att dricka och 25 liter till är en mänsklig rättighet" – men inte resten av allt vatten som konsumeras.  

Hans uttalanden om vattenbrist säger få emot, men hans vilja att privatisera vattenresurser möter skarp kritik – inte minst från miljögrupper som ser just Nestlé som ett av de stora hoten mot tillgången på vatten.

En sak är dock Peter Brabeck och hans kritiker överens om: På olika sätt måste slöseriet med vatten minska. Annars kan konsekvenserna bli katastrofala.

Vattenfrågan leder också ofta till konflikter mellan industrier som just Nestlé och lantbruket. Det vatten som lantbruket behöver för att odla och föda upp djur vill även andra – bland annat då industrin – gärna lägga beslag på. Det har lett till starka konflikter i bland annat Indien och Australien.

Bristen på vatten kan bli en nyckelfråga inte bara för företag som Nestlé utan framför allt för lantbruket. Något som Land Lantbruks reporter Gunilla Ander skildrat i Land Lantbruk och i tidningen Lantmannen i reportage från bland annat Malta och Spanien.

För svensk del kan vattenbristen i andra delar av världen och EU däremot innebära en konkurrensfördel. God tillgång på vatten och liten risk för torka blir en allt viktigare fördel för svenska bönder.

Relaterade artiklar

Till toppen