Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 12 juli 2019

Nordic Sugar: Nya avtalet bättre för odlaren

Det är både enklare och mer ekonomiskt för betodlaren med det nya avtalet. Det är enligt Nordic Sugar den huvudsakliga anledningen till att man nu betalar efter areal i stället för volym.

 Anders Rydén, chef för Agricenter på Nordic Sugar i Örtofta, menar att det nya arealbaserade kontraktet är både enklare och mer ekonomiskt för betodlarna.
Anders Rydén, chef för Agricenter på Nordic Sugar i Örtofta, menar att det nya arealbaserade kontraktet är både enklare och mer ekonomiskt för betodlarna. FOTO: Nordic Sugar

Nordic Sugar erbjuder inför 2020 kontrakt som gör det lönsammare än tidigare för odlare att satsa på sockerbetor. De stora förändringarna handlar i korthet om att man får hektarbaserade kontrakt med full betalning för alla levererade betor, samt att det utgår en volymbonus för dem som utökar sin odling med minst 10 procent.

Varför har ni valt hektarbaserade kontrakt, istället för volymbaserat som det är i dag?

– Det blir mycket enklare för lantbrukaren att teckna kontrakt i hektar, istället för att behöva räkna om sin förväntade skörd till ton socker. Och rent ekonomiskt är det en fördel för betodlaren att han får fullt betalt för alla sina betor, och inte ”bara” den sockervolym han förut tecknade kontrakt om. Branschen är inte längre begränsad av nationella sockerkvoter utan vi är fria att producera de volymer som marknaden efterfrågar, och efterfrågan på svenskt socker är god, säger Anders Rydén, chef för Agricenter för Nordic Sugar i Örtofta.

Är det inte risk för att ni går med förlust om för många odlare inte levererar de förväntade volymerna?

– Sockerbetor hör till de mest stabila grödorna som sydsvenska lantbrukare kan odla, tack vare grödans långa växtsäsong. Det märktes tydligt under den extrema torkan 2018, när många lantbrukare fick en halverad spannmålsskörd, medan betornas skördetapp blev blygsamma 15 procent. Så vi på Nordic Sugar förväntar oss inga stora variationer från år till år.

Om det blir negativa volymer, kommer avtalet i så fall att ändras när kontrakten gått ut?

– Vi har slutit ett långsiktigt branschavtal med Betodlarna, som ger alla parter en långsiktig planerings- och investeringshorisont. För svensk del har vi goda erfarenheter av att teckna kontrakt i hektar, vilket var möjligt fram till Sveriges EU-inträde. EU:s sockerkvoter tillät däremot bara kontrakt baserade på en viss bet- eller sockervolym.

Kan ni bryta de treåriga avtalen i förtid om en odlare inte levererar förväntad volym?

– Nej, så länge alla parter uppfyller sin del av kontraktet, löper det vidare. Odlaren förbinder sig att odla det antal hektar betor han kontrakterat och ju högre skördar, desto bättre betalt får lantbrukaren. Så tvärtom finns det goda incitament att höja sina skördar och därmed förbättra sin lönsamhet i betodlingen.

Vad är anledningen till att ni ger extra betalt till de som ökar sin areal?

– Nordzuckerkoncernen tror på svensk betodling och satsar stort på svensk sockerproduktion. Sockerbruket i Örtofta utvecklas och rustas för framtiden genom investeringar på över en miljard kronor. Vi ser därför också gärna en utökad svensk betodling.

Ändrad renhetsbetalning

Utöver de nämnda nyheterna har renhetsbetalningen också ändrats i sin utformning. Utgångspunkten är precis som tidigare 89,5 procent renhet. För betor med högre renhet betalas ett tillägg och för betor med lägre renhet ett avdrag. Tidigare har tillägget respektive avdraget varit 7,50 kronor/ton rena betor, det har nu sänkts till 3 kronor.

Det finns med andra ord fortfarande pengar att tjäna på högre renhet, men avdraget blir inte lika stort under besvärliga år.

Röda siffror på sista raden

I sitt senaste bokslut för 2018/19 visade Nordzucker, som äger Nordic Sugar, röda siffror: en förlust på drygt 58 miljoner euro, medan försäljningen sjönk med 18 procent.

Hur ser resultatet ut för kommande år?

– Även för verksamhetsåret 2019/2020 förväntar sig Nordzucker ett negativt resultat till följd av fortsatt låga sockerpriser. En växande global efterfrågan på socker förväntas däremot ge bättre priser på medellång sikt. Nordzuckers fokus på sockerproduktion som sin kärnverksamhet, gör oss väl positionerade för fortsatt tillväxt i såväl Europa, som globalt, avslutar Anders Rydén.

LÄS MER: Sockrat avtal för betodlarnaLÄS MER: En miljard till svensk sockerproduktion

Relaterade artiklar

Till toppen