Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 mars 2019

Norrmejerier betalade mer för mjölken

Norrmejerier ökade omsättningen och utbetalningen till ägarna under 2018. Resultatet efter finansiella poster sjönk jämfört med förgående år, visar årsredovisningen.

 Föreningen Norrmejerier ökade i fjol ersättningen med 57 miljoner kronor jämfört med föregående år, visar årsredovisningen.
Föreningen Norrmejerier ökade i fjol ersättningen med 57 miljoner kronor jämfört med föregående år, visar årsredovisningen. FOTO: Jan Lindmark

Norrmejeriers summering av fjolåret genomsyras inte oväntat av sommarens extrema väderförhållanden. Gårdarnas kostnader ökade i värmens och torkans spår med upp till 30 procent för exempelvis inköp av foder, drivmedel och utsäde.

Till följd av de effekterna och hög efterfrågan på föreningens produkter genomfördes enligt årsredovisningen en prishöjning i samarbete med handelsföretagen.

Minskad efterfrågan på eko

Norrmejeriers ersättning för mjölkråvaran varierade under året. Sammantaget var råvarupriset vid årets slut 28 öre högre per kilo invägd mjölk. Minskad efterfrågan på ekologiska produkter medförde sänkt ekotillägg med 20 öre.

Totalt under året betalade föreningen ut 57 miljoner kronor mer till mjölkbönderna än under föregående år, enligt årsredovisningen.

”Året har vädermässigt varit extremt, vilket har varit påfrestande för gårdarna, såväl arbetsmässigt som ekonomiskt. Vi har likt andra föreningar i år prioriterat ägaravkastningen i form av att stärka gårdarnas likviditet under året. Direkt utbetalning för mjölken har därför varit styrelsens prioritet”, säger Ulla Bergström, Norrmejeriers ordförande i en kommentar.

Oförändrad invägning

Den totala mjölkinvägningen uppgick till 206 miljoner kilo, vilket var i nivå med invägningen 2017. Andelen ekologisk mjölkråvara var 16 procent, också det i nivå med föregående år. Inga nya ekoleverantörer tillkom under året.

Norrmejerier hade vid årsskiftet 446 medlemmar, varav 372 aktiva.

Vad gäller försäljningen följer Norrmejerier ett generellt mönster i mejeribranschen med tapp för dryckesmjölk och fil. Parallellt ökade efterfrågan på förädlade produkter som laktosfri mjölk. Även för Västerbottensost noterades stigande försäljning.

För 2019 pekas på möjlig risk för foderbrist och minskad mjölkinvägning. Globalt gäller som vanligt osäkerhet kring svängningar i världsmarknadspriserna. Till det kommer konkurrenshotet från billig importost.

FAKTA: Norrmejerier 2018

Nyckeltal 2018 (2017)

Nettoomsättning (tkr) 1 956 709 (1 878 228)

Resultat efter finansiella poster (tkr) 16 557 (22 673)

Soliditet (procent) 36,0 (37,6)

Antal anställda 563 (549)

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen