Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 februari 2020

Nu avgörs Mälarböndernas framtid – ny dom i Slussenmålet väntar

Det drar ihop sig för ett nytt avgörande i det så kallade Slussenmålet, där markägare överklagat domen om ersättning för en framtida nivåhöjning av Mälaren.

– Vi är optimistiska, säger advokat Fredrik Bonde på Landahl advokatbyrå som tillsammans med kollegan advokat Carolina Gustavsson företräder en större grupp av lantbrukarna i målet.

 Bygget av nya Slussen i Stockholm kommer påverka vattennivån och orsaka skador på åkermark runt Mälaren. Hur mycket Stockholms stad ska betala i ersättning avgörs i april.
Bygget av nya Slussen i Stockholm kommer påverka vattennivån och orsaka skador på åkermark runt Mälaren. Hur mycket Stockholms stad ska betala i ersättning avgörs i april. FOTO: Mostphotos

Bygget av nya Slussen i Stockholm kommer påverka vattennivån i Mälaren och drabba över tusen lantbrukare i Mälardalen. Hur stora skadorna på åkermark kommer bli och vad ett försenat vårbruk kommer kosta har varit omtvistat.

I mars förra året kom domen i det vägledande pilotmålet. Stockholms stad, som ansvarar för regleringen av vattennivån, skulle ersätta markägarna med cirka 30 miljoner. Det motsvarar endast en tiondel av den ersättning på runt 300 miljoner som lantbrukarna yrkat på. Beloppen gäller den samlade kåren av drabbade lantbrukare och inte enbart det tjugotal lantbrukare som ingått i pilotmålet.

FAKTA: Slussenmålet

Höjningen av Mälarens vattennivåer beräknas drabba ungefär 1 000 lantbrukare i Mälardalen. Ett tjugotal lantbrukare har ingått i ett vägledande pilotmål.

När domen föll i mark- och miljödomstolen i mars förra året var det till Stockholms stads fördel, som skulle betala 30 miljoner i ersättning i stället för de 300 miljoner som lantbrukarna yrkat på.

Summorna avser inte enbart ersättning till de i pilotmålet utan samtliga drabbade lantbrukare runt Mälaren. Domen har kritiserats av lantbrukarnas advokater för att vara otydlig och att de låga ersättningsmodellerna varit dåligt motiverade.

Land Lantbruk har tidigare berättat om ett lantbrukarpar som yrkat på över 5,1 miljoner kronor men endast tilldömts ersättning på 195 000 kronor.

– De stora skillnaderna visar gapet mellan vad staden anser vara värt att ersätta för skador på åkermark, biologisk mångfald med mera och vad lantbrukarna anser att det kommer att kosta, säger Fredrik Bonde.

Majoriteten överklagade

Den låga ersättningen väckte kritik och drygt hälften av lantbrukarna i pilotmålet valde att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Om några veckor startar slutförhandlingarna som kommer att pågå under 13 dagar i mars och april.

– Vi har på fötterna att säga att vi borde få mer än det som tingsätten erbjudit. Hade vi inte trott att det funnits något att vinna hade vi inte rått våra klienter att gå vidare, säger Fredrik Bonde.

Exakt var ersättningsnivån kommer att landa är enligt Fredrik Bonde svårt att säga i nuläget.

– Det är inte svart eller vitt i det här målet. Förhoppningsvis kommer vi landa någonstans mellan de här två ytterligheterna, där det rör sig mellan 30 miljoner från stadens sida och de 300 miljoner som lantbrukarna räknar med att skadorna kommer kosta.

 Fredrik Bonde på Landahl advokatbyrå företräder merparten av lantbrukarna i målet.
Fredrik Bonde på Landahl advokatbyrå företräder merparten av lantbrukarna i målet. FOTO: Ann Lindén

Olika modeller för skadan

Att Stockholms stads ersättning skiljer sig avsevärt jämfört med lantbrukarnas grundar sig i att parterna använt olika beräkningsmodeller för att uppskatta den framtida skadan. Stockholms stads beräkningar grundar sig bland annat på historiska data om Mälarens vattenstånd. Motpartens beräkningar har i stället haft ett tydligare lantbrukarperspektiv, enligt Fredrik Bonde.

– I och med översvämningarna kan man räkna med att vårbruket senareläggs drygt 20 dagar och följden blir att avkastningen blir cirka 20 procent lägre. Det är då man kommer upp i de här stora summorna.

Fredrik Bonde understryker:

– Ytterst är det inte modellerna det ska handla om vid slutförhandlingarna, utan att lantbrukaren ska få en rättvis ersättning för den skada som orsakas. Där hoppas vi på framgång.

Stockholms stad står fast vid sin tidigare ståndpunkt men anser att ytterligare en prövning är bra.

– Vi tycker inte att domen är otydlig men har olika syn på hur marken kommer att påverkas. Är det så att man är missnöjd med domen är det bra den genomlyses igen för att säkerställa att bedömningen blir rättvis, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Slussen hos Stockholms stad.

 Eva Rosman, kommunikationsansvarig Slussen, Stockholm stad.
Eva Rosman, kommunikationsansvarig Slussen, Stockholm stad. FOTO: Stockholm stad

FAKTA: Viktiga datum i Slussenmålet

· I mars 2019 föll domen i Mark och miljödomstolen till Stockholms stads fördel.

· I september 2019 beslutar Mark och miljööverdomstolen att ge prövningstillstånd i målet.

· Förhandlingarna i Svea Hovrätt kommer att pågå mellan den 19 mars och 28 april år 2020.

LÄS MER: Höga vattennivåer oroar lantbrukare och rådgivare

Relaterade artiklar

Till toppen