Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 september 2018

Nu ska ny forskning ut i arbetslivet

Vad är en produktiv arbetsmiljö, hur skapar man en sådan, och varför ska man lägga tid på det? Det ska nya myndigheten för arbetsmiljökunskap förhoppningsvis kunna ge svar på.

– Personalen blev fulltalig 15 augusti och vi är i full gång, säger myndighetens generaldirektör Nader Ahmadi.

 Nader Ahmadi, är förutom generaldirektör, även professor i sociologi vid Högskolan i Gävle där man bland annat bedriver omfattande arbetslivsforskning.
Nader Ahmadi, är förutom generaldirektör, även professor i sociologi vid Högskolan i Gävle där man bland annat bedriver omfattande arbetslivsforskning. FOTO: Britt Mattsson

Myndigheten för arbetsmiljökunskap öppnade officiellt i juni. Här ska man samla och aktivt sprida kunskap, vetenskap och statistik så att den kommer till praktisk användning. Man ska också utvärdera hur politiska beslut och strömningar påverkar, och förväntas påverka, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.

– Vi har planerat arbetet och gjort arbetsfördelning. Bland annat kommer vi att kalla in experter inom olika områden kring arbetsmiljö till workshoppar, säger Nader Ahmadi.

För att nå ut brett med information och kunskap, planeras både informationsträffar, rörligt material och text på olika nivåer.

– Jag kommer också att resa runt i Sverige och träffa fackliga organisationer, företagare och företagsorganisationer för att berätta om att vi finns och om vad vi gör.

Forskning når inte ut

Arbetsmiljö är ett område som det forskats mycket om, särskilt i modern tid. Däremot har det visat sig att resultaten av forskningen inte kommer arbetsmarknaden till nytta i den utsträckning den skulle kunna.

I en slimmad organisation behöver även arbetsmiljöarbetet vara effektivt. Med hjälp av modern forskning kan man satsa på rätt förändringar och få bättre effekt, men texterna kring de nya rönen är tyvärr ofta omfattande och svårgenomträngliga.

– Ett av våra delprojekt är att sammanställa och koncentrera texter så att de blir mer lättillgängliga. Man ska kunna få en sammanfattning på en sida i stället för att försöka ta sig igenom femtio sidor, säger Nader Ahmadi.

– Jag har full förståelse för att man till exempel som småföretagare, inte känner att man hinner gå igenom och få grepp om texterna i den form de är i dag.

Det färdiga materialet kommer att spridas via informationskampanjer till arbetsmarknadens parter, både digitalt och traditionellt.

Ser över kompetensbehov

Vad är det första målet ni ska nå?

– Närmast är rapporteringen av företagshälsovårdens kompetensbehov. Den ska vara klar i januari, säger Nader Ahmadi.

Myndighetens verksamhet är uppdelad i tre olika områden. Enheten för analys och projekt, enheten för kommunikation som sprider informationen till rätt aktörer, och enheten för verksamhetsstöd som sköter den interna administrationen.

Man arbetar redan med ett antal projekt. Det handlar om att sammanställa kunskap om vad som skapar friska och välmående arbetsplatser, både organisatoriskt och socialt.

LÄS OCKSÅ: Satsande systrar prisades för smart golvLÄS OCKSÅ: Strategi ska öka tillväxten i hästnäringen

FAKTA: Pågående uppdrag

Sammanställa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Faktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Myndigheten ska sammanställa underlag och analysera behovet av, utbildningar för företagshälsovården.

Utveckla och sprida riktlinjer för evidensbaserad företagshälsovård. Utredning och insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, hämtad från forskning, den enskilde och praktik.

Sammanställa kunskap om framtidens arbetsliv. Både lättillgängliga översikter och fördjupad kunskap om hur ett förändrat arbetsliv kan påverka arbetsmiljön och förutsättningarna för förebyggande arbetsmiljöarbete.

Uppdragen ska genomföras under perioden 2018-2020.

FAKTA: 12 faktorer för en bra arbetsmiljö

1. Bra stämning

2. Bra chefer

3. Får lära nytt

4. Nöjd med sin arbetsinsats

5. Tydliga mål

6. Jobb och fritid går att förena

7. Inflytande

8. Bra fysisk miljö

9. Jämställdhet och mångfald

10. Koll på stress

11. Låg frånvaro

12. Högt i tak

Källa: Arbetsmiljöforum

FAKTA: Nya myndigheten

– Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska fungera som regeringens kunskapscentrum.

– Den har till uppgift att inom sitt ansvarsområde samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt.

– Den ska också utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ, samt följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

– Myndigheten har även till uppgift att följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i EU och internationellt, och följa och främja företagshälsovårdens utveckling.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen