Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 juli 2017

Nu varnas för svinpesten

Nyligen varnade Jordbruksverket gemensamt med Livsmedelsverket för hotet från afrikansk svinpest. Nu höjer även Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA ett varningens finger.

 Grisnäringen skulle drabbas hårt om afrikansk svinpest kom in i Sverige.
Grisnäringen skulle drabbas hårt om afrikansk svinpest kom in i Sverige. FOTO: Mostphotos

Afrikansk svinpest kommer allt närmare våra gränser. Den finns i Baltikum, Polen och nu finns även konstaterade fall i Tjeckien.

– Mellan de nu rapporterade fallen i Tjeckien och de områden i Polen och Ukraina som man vet var smittade sedan tidigare har det inte rapporterats om några smittade vildsvin. Nu har över 60 vildsvin i Tjeckien konstaterats smittade med afrikansk svinpest. Detta innebär en plötslig förflyttning av smittan mer än 400 km västerut. Det tyder på att människor varit inblandade i smittspridningen, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog, SVA, i ett pressmeddelande.

Smittade produkter

Enligt SVA berodde utbrotten i den östra delen av Europa på att smitta spreds med smittade produkter till Georgien 2007 något som gav smittspridning och etablering i Kaukasusregionen, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

– Den fortsatta spridningen av den smittsamma virussjukdomen, som funnits i östra EU sedan 2014, har trots omfattande åtgärder inte gått att stoppa. Utvecklingen är mycket oroande både i ett svenskt perspektiv och i ett EU-perspektiv. Ju längre tid som går och ju större det drabbade området blir, desto högre blir också risken för en introduktion till Sverige, säger Karl Ståhl.

Sprids via köttprodukter

Det är en allvarlig sjukdom för både grisar och vindsvin som sprids direkt mellan djuren. Varken andra djur eller människor kan smittas av svinpest, men kan bära den med sig via kläder, skor, fordon och speciellt via köttprodukter.

Kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och grisar innehåller smittämnet, som överlever under lång tid i produkter som inte blivit värmebehandlade. Den största risken för svenska grisar och vildsvin är därför införandet av liknande produkter, och det är inte tillåtet att föra in de produkterna från smittade områden.

– God efterlevnad av detta förbud, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från afrikansk svinpest, säger Karl Ståhl.

Katastrofala konsekvenser

På Jordbruksverket varnar man för att afrikansk svinpest i Sverige inte bara skulle göra så att grisarna far illa.

– Det får också katastrofala konsekvenser för den svenska grisnäringen. Export av griskött och avelsmaterial från grisar skulle i så fall stoppas. Det är viktigt att alla som rört sig i områden med svinpest är noggranna med vad de för med sig tillbaka. I värsta fall kan en korvmacka slängd utmed motorvägen bli vårt fall, säger Maria Cedersmyg, enheten för idisslare och gris på Jordbruksverket.

Läs även: Danskarna vidtar omedelbara åtgärder mot svinpest

Så hålls svinpest stången:

Ta inte med kött eller köttprodukter av gris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.

Mata inte grisar med matavfall.

Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.

Lägg inte matavfall innehållande kött eller köttprodukter från gris eller vildsvin i öppna komposter.

Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.

Anmäl omedelbart misstanke om svinpest hos grisar till veterinär.

Anmäl ökad dödlighet bland vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.

Om du har jagat i ett land där svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige.

Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem.

Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittorisk.

Källa: Jordbruksverket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen