Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 november 2019

Ny ASF-rapport förespråkar riktad jakt på vildsvin

I den myndighetsrapport som regeringen beställt om afrikansk svinpest föreslås riktade åtgärder för att minska vildsvinsbeståndet i anslutning till vad som benämns "särskilt känsliga grisbesättningar".

 En ny rapport från tre myndigheter förespråkar att det bör ske riktad jakt på vildsvin kring vad som benämns "särskilt känsliga grisbesättningar". I Sverige beräknas det i dagsläget finnas i storleksordningen 300 000 vildsvin.
En ny rapport från tre myndigheter förespråkar att det bör ske riktad jakt på vildsvin kring vad som benämns "särskilt känsliga grisbesättningar". I Sverige beräknas det i dagsläget finnas i storleksordningen 300 000 vildsvin. FOTO: Mostphotos

Det är Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som på regeringens uppdrag har sammanställt en rapport för att bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest, ASF.

Utgångspunkten är att sjukdomen vid någon tidpunkt kommer att nå Sverige genom smittade köttprodukter som människor för med sig från andra länder. Risken ökar i takt med att ASF sprider sig i framför allt Asien och sydöstra Europa.

Vill pröva sökhund på flygplats

En stor del av förslagen i rapporten handlar därför om hur staten kan nå ut mer information till framför allt riskgrupper i form av olika sorts resenärer som yrkeschaufförer, jägare och utländska anställda. Upplysningskampanjen har i viss mån startat men behöver intensifieras, menar myndigheterna. De vill även utreda möjlighet att använda en sökhund för att hitta livsmedel på i första hand Arlanda.

Det troliga scenariot är att smittan kommer att upptäckas genom fynd av döda vildsvin. I ett land som låtit stammen växa från runt 5 000 djur 1996 till dagens uppskattningsvis 300 000 vildsvin handlar det om att i ett sådant läge försöka begränsa skadan så långt det går.

 Margareta Åberg, grisansvarig på LRF och verksamhetsledare på Sveriges Grisföretagare, ser myndigheternas tal om att reducera vildsvinsstammen på känsliga platser som den enda större nyheten i ASF-rapporten.
Margareta Åberg, grisansvarig på LRF och verksamhetsledare på Sveriges Grisföretagare, ser myndigheternas tal om att reducera vildsvinsstammen på känsliga platser som den enda större nyheten i ASF-rapporten. FOTO: LRF

Riktade jaktinsatser

I rapporten anses att det i förebyggande syfte bör ske riktade jaktinsatser redan nu runt vad man kallar ”särskilt känsliga grisbesättningar”. Total utrotning är endast möjligt i inhägnade områden och vad beträffar frilevande populationer är uppfattningen att det inte går att reducera antalet djur med mer än hälften.

– Talet om att reducera stammen är väl det enda nya som jag ser. Då skulle man med fördel kunna starta runt seminstationerna och slakterierna, säger Margareta Åberg, grisansvarig på LRF och verksamhetsledare på Sveriges Grisföretagare.

Krävs justering i lagtexten

För att möjliggöra en förebyggande jakt utan att smittan finns i landet eller i dess närhet krävs det dock en ändring i Jaktlagen och rapporten innehåller därför ett förslag till ny lagtext.

 Sommaren 2018 började Trafikverket att sätta upp informationsskyltar på svenska rastplatser med syfte att minska risken för att få in afrikansk svinpest i landet. Skyltarna är på flera språk, däribland flera östeuropeiska.
Sommaren 2018 började Trafikverket att sätta upp informationsskyltar på svenska rastplatser med syfte att minska risken för att få in afrikansk svinpest i landet. Skyltarna är på flera språk, däribland flera östeuropeiska. FOTO: Göran Berglund

Det krävs arbete med höjd biosäkerhet såväl vid kommunala avfallsanläggningar där vildsvin rör sig som vid Trafikverkets rastplatser. I rapporten förespråkar Jordbruksverket investeringsbidrag till grisgårdar får åtgärder som höjer biosäkerheten. Det föreslagna beloppet för åtgärder på grisgårdar stannar dock vid 1 miljon kronor vilket troligtvis avser särskild rådgivning.

Hur göra med halmen?

– Något som inte uppmärksammas tillräckligt är det faktum att Sverige är det enda landet i EU där grisuppfödarna är tvungna enligt lag att använda ätbart strömedel, det vill säga halm. Men våra öppna system skänker ingen trygg känsla när vi nu är ställda inför ASF-hotet, menar Margareta Åberg.

800 000 kronor budgeteras för reducering av stammen. Pengarna ska användas till kommunikation med jägarkåren. Rapporten föreslår också att reglerna för utfodring av vildsvin ska utredas.

LÄS MER: Kampen mot ASF – en uppvisning i uthållighetLÄS MER: Första veckan utan svinpest i Belgien

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen