Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 12 januari 2018

Ny djurskyddslag ska träda i kraft i april 2019

I går överlämnade regeringen sitt förslag på ny djurskyddslag till lagrådet. De nya reglerna kan träda i kraft den 1 april 2019.

FOTO: Ann Lindén

– Vi har sett över en lag som är över 30 år gammal. Det var på tiden och absolut nödvändigt, säger landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht.

I förslaget om ny djurskyddslag finns många förändringar som kan påverka svenska djurhållare men det är mindre detaljerade än de för exempelvis sällskapsdjur. Enligt Landsbygdsministern ska djurskyddslagen fungera som ett ramverk för Jordbruksverkets föreskrifter. Något som gör reglerna för produktionsdjur lättare att ändra, skulle så behövas.

Fokus på kompetens och djurs välbefinnande

Jämfört med rådande lag lägger det nya förslaget större vikt vid djurens behov att utföra vissa beteenden. Bland annat så blir djurhållaren skyldig att förebygga beteendestörningar i stället för att som innan – åtgärda dem.

”Djurhälsa ger konkurrenskraft”

– En viktig del i att främja konkurrenskraften är just djurhälsa. Det här är något vi hör i exportsammanhang. Man köper inte svenska animalieprodukter för att de är billiga, utan för att vi håller världsklass. Utgångspunkten i arbetet har varit att bibehålla vår världsledande position när det gäller djurskydd, djurvälfärd och djurhälsa och samtidigt beakta konkurrenskraften. Det har gått hand i hand genom hela arbetet, säger Sven-Erik Bucht.

Kritik ger förändring

Regeringen har föreslagit en rad ändringar i bestämmelsen om djurförbud. Meningen är att tillämpningen av djurförbud ska bli mer nyanserad och proportionerlig.

– Det har varit mycket kritik mot att djurförbuden inte alltid stått i proportion till allvaret i förseelsen som legat till grund för den. Därför har vi infört möjligheten att söka omprövning om man får djurförbud, säger Sven-Erik Bucht.

Enligt det nya förslaget ska djurförbud tillämpas i fall där det utifrån en helhetsbedömning anses befogat från djurskyddssynpunkt. För att minska verkningarna på den som får djurförbud har regeringen tydliggjort att länsstyrelsen kan utfärda partiella djurförbud och att djurförbud som inte längre anses aktuella ska upphävas.

I den nya lagen ges även djurhållaren möjlighet att själv avveckla sin djurhållning om hen åläggs djurförbud. Personen i fråga ges då chansen att slippa undan kostnader för omhändertagande av djur samt ges chans att påverka sina avvecklingsintäkter.

Fler förändringar

Exempel på andra förändringar är kompetenskrav för djurhållare, ändrade straffsatser för brott mot SJVs föreskrifter och nya sekretessbestämmelser för socialtjänst samt hälso- och sjukvårdspersonal.

LÄS OCKSÅ: Jordbruksverket ska utreda djurhållningen i minkbranschen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen