Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 april 2019

Ny satsning för ökad livsmedelsproduktion

”Mer mat – fler jobb” - så heter LRF:s och Livsmedelsföretagens nya satsning som ska bidra till ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

 ”Mer mat – fler jobb” ska bidra till ökad livsmedelsproduktion i Sverige. – Vi tar ansvar för att öka tillgången på arbetskraft och ge förutsättningar för tillväxt i svensk livsmedelsproduktion, säger Anders Källström, vd LRF.
”Mer mat – fler jobb” ska bidra till ökad livsmedelsproduktion i Sverige. – Vi tar ansvar för att öka tillgången på arbetskraft och ge förutsättningar för tillväxt i svensk livsmedelsproduktion, säger Anders Källström, vd LRF. FOTO: Ann Lindén

Sedan livsmedelsstrategin infördes 2017 har diskussioner pågått om hur matproduktionen ska kunna höjas och självförsörjningsgraden ska öka. Det EU-finansierade projektet ”Mer mat – fler jobb” hoppas kunna bidra till lösningen.

– Bönderna, livsmedelsindustrin och Arbetsförmedlingen har nyckelroller både nu och i framtiden. I projektet finns också en möjlighet för företagen att göra en insats genom att öppna dörren för nya duktiga medarbetare, till exempel nyanlända. Dessutom ökar efterfrågan på svensk mat, så jag tror att det här projektet ligger helt rätt i tiden, säger Anders Källström, vd, LRF i ett pressmeddelande.

Erbjuder riktade insatser

Metoden för att nå målet är att erbjuda designade insatser till företag som producerar livsmedel, som jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag. De huvudsakliga områdena är så kallad företagsanalys, kompetensutveckling av företagare och medarbetare samt hjälp med rekrytering av ny personal.

– När vi pratar med våra medlemsföretag blir det väldigt uppenbart att ett av de största problemen är kompetensförsörjningen. Efterfrågan på svenska livsmedel är stor och växande, men bristen på kompetent arbetskraft gör att företagen inte kan utöka sin produktion, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, som är samverkanspartner i projektet.

Bra läge för dem som vill växla upp

Caroline Andersson, tomatodlare utanför Höganäs i Skåne, är en av de livsmedelsproducenter som har nappat på idén. Hon producerar i dag ungefär 250 ton tomater per år, men vill öka sin produktionstakt.

– Mitt företag befinner sig i ett läge där vi behöver göra en nystart. Jag tycker att det låter intressant att gå ledarutbildning och låta kompetensutveckla min personal. Jag behöver också rekrytera flera nya medarbetare, till exempel en alltiallo och en lagledare, säger Caroline Andersson.

Projektet pågår under en treårsperiod

Målen är satta på tre år och innebär bland annat att 1 000 företag inom livsmedelsproduktionen ska gå igenom företagsanalys, 2 300 personer inom primärproduktion och förädling går igenom kompetens- och ledarutveckling samt att 2 000 personer ska få hjälp att matchas med rätt arbetsgivare.

Mer mat – fler jobb

– riktar sig till jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag, som vill växa och producera mer mat.

– erbjuder företagsanalys, kompetensutveckling inklusive ledarutbildning och hjälp med rekrytering.

– är ett samarbete mellan LRF, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova, Gröna arbetsgivare och Eldrimner Naturbruksgymnasiernas förening är partner.

– pågår 2019-2021 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

LÄS MER: Forskare: Lantbrukare kan inte ta hela kostnaden för klimatet

Relaterade artiklar

Till toppen