Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 6 november 2019

Ny snabb givare testar mjölkkvaliteten

En ny snabb ljusbaserad givare som mäter mjölkens halt av smittämnen och samt mjölkkvaliteten har konstruerats av forskare i EU-projektet Moloko.

Med en givare på gårdens mjölktank ökar chansen att upptäcka defekt mjölk innan den lastas i tankbilen.

 Mjölksensorn från Moloko-projektet.
Mjölksensorn från Moloko-projektet. FOTO: Martina Vogel

Den nya mjölkkvalitetsgivaren kan på fem minuter analysera halten av sex olika ämnen i mjölken. Dess yta har mottagare, receptorer, för speciella antikroppar, på det sättet kan den upptäcka smittämnen från mastit eller dåligt foder samt kemiska ämnen som antibiotika, pesticider och proteiner.

Ger avancerade analyser

Givaren är billig och har en livstid på ett hundra tester. Den tillåter mjölkproducenter att göra avancerade analyser innan mjölken lämnar gården.

Redan i dag testas mjölken för samma ämnen, men då först när mjölken når mejeriet. Eftersom analysen tar tid kan mejeriet då tvingas kassera mycket mjölk från flera leverantörer.

Sju länder deltar i projektet

Projektets namn, Moloko, är en förkortning som talar om att givaren mycket förenklat bygger på ljusdiod- och nanoteknik. Moloko är också det ryska ordet för mjölk.

Forskningsprojektet har 12 deltagare från sju länder. Från Tyskland deltar forskare vid Fraunhoferinstitutet Electronic Nano Systems, ENAS, i Chemniz. En annan deltagare är ett mejeriföretag. Projektet stöds av EUs program Horizon 2020.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen