Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 december 2018

Nya EU-lagen möter kritik och jubel

Handeln sågar EUs beslut om att förbjuda en rad oschysta affärsmetoder inom livsmedelskedjan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör däremot tummen upp och betonar att de svagare aktörerna kommer att skyddas.

 Copa-Cogecas Pekka Pesonne, generalsekreterare på EU-böndernas organisation, jublar över nya EU-direktivet mot oschysta affärsmetoder.
Copa-Cogecas Pekka Pesonne, generalsekreterare på EU-böndernas organisation, jublar över nya EU-direktivet mot oschysta affärsmetoder. FOTO: Ann Lindén

Det historiska EU-beslutet att kriminalisera så kallade ”otillbörliga” affärsmetoder möts av totalt motsatta reaktioner från livsmedelskedjans aktörer – och en tydlig skiljelinje går mellan handel och producenter.

Tio år av kamp

På EU-böndernas organisation Copa-Cogeca är reaktionen jublande. Dess generalsekreterare Pekka Pesonen förkunnar att tio år av kamp mot orättvisa affärsmetoder nu har krönts med framgång.

Handelns intresseorganisation Euro Commerse ser sig uppenbart som spelets förlorare. I sin kommentar förutspår generaldirektören Christian Verschueren att maktbalansen nu kommer att förskjutas till fördel för livsmedelproducenterna.

– Det sägs att lagen skyddar de svaga mot de starka, vilket ärligt talat är ett falskt påstående, konstaterade Christian Verschueren när det i går stod klart att EU för första gången ska definiera vilka affärsmetoder som håller sig inom lagens råmärken.

Förfärliga metoder ska utrotas

Från en rad politiker hördes helt andra tongångar och positiva tolkningar av beslutet.

– Löftet att utrota de mest förfärliga affärsmetoderna är nu infriat, deklarerade EU-parlamentets socialdemokratiske förhandlare Paolo de Castro.

Bucht betonar balansen

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, S, framhåller i sin kommentar till Land Lantbruk att utgångspunkten varit att skapa rättvisa och schystare affärsförutsättningar.

–Tanken med direktivet är att det ska stärka de svagare aktörerna i livsmedelskedjan. Ofta handlar det om små och medelstora företag inom primärproduktionen.

Sven-Erik Bucht tillägger att han är medveten om handelns invändningar. Han understryker att Sverige i förhandlingen har arbetet just för att direktivet ska få en balanserad omfattning utifrån ”livsmedelskedjans samtliga parters perspektiv”.

– Det vill säga att direktivet i huvudsak ska skydda små och medelstora företag, utan att missgynna större aktörer, förtydligar Bucht.

Länderna kan gå längre

Den uppgörelse som nu har slutits mellan EU-parlamentet, kommissionen och EUs medlemsländer gäller minimiregler. Företag med en omsättning under 350 miljoner euro ska kunna anmäla att de är utsatta för otillbörliga handelsmetoder. Som sådana klassas ett 15-tal metoder som alla vältrar över kostnader på den svagare partnern. Men EU-länderna kan också välja att gå längre.

Frågan om även större företag ska inkluderas och fler metoder kriminaliseras ingår i uppdraget att utreda den svenska tillämpningen av lagen. Ett uppdrag som den av Sven-Erik Bucht utsedde utredaren Johan Hedelin ska redovisa senast 31 augusti 2019.

LÄS MER: Rättvist pris blev bondens julklapp från EU

Relaterade artiklar

Till toppen