Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 23 juni 2014

Nya företag förlorare i nytt skattesystem

Företagsskattekommitténs förslag om nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform får kritik från LRF Konsult.

 

Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett så kallat finansieringsavdrag. Enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2016 och de begränsade ränteavdragen medför högre finansieringskostnad för de företag som har ett negativt finansnetto, det vill säga där räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna.

Som motvikt föreslås ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader, ett så kallat finansieringsavdrag om 25 procent av företagets skattemässiga resultat.

– Vinnare är de företag som varit verksamma länge och inte har så stora skulder. Förlorare är nystartade företag och expansiva företag som har en större andel lånat kapital, säger Peter Nilsson, skattespecialist på LRF Konsult och en av medlemmarna i Företagsskattekommittén. 

Han efterlyser undantagsregler för expansiva jordbruk. Exempelvis möjlighet att göra investeringsavdrag när kapital tas in i bolaget.

– Om man inte får göra avdrag för alla räntor då ökar kostnaderna.

Ett annat alternativ skulle vara att lantbruksföretagaren får spara avdrag för räntor till ett senare år.

LRF Konsult har studerat drygt 500 aktiebolag som driver lantbruksverksamhet på arrenderad fastighet. Dessa företag har i snitt 3 miljoner kronor i skulder. Dessa företag får i snitt en ökning av bolagsskatten med 5 000 kronor.

– Många av dessa bolag är expansiva och kapitalintensiva och då blir finansieringen dyrare med lagt förslag, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult.

Förslaget innebär också att företag som är lågt belånade kommer att betala mindre bolagsskatt än med nuvarande skatteregler.

– Som alltid finns det både vinnare och förlorare på skatteförändringar, säger Pär Martinsson. För nystartade företag innebär förslaget en försämring liksom för växande företag som expanderar med lånat kapital.

Relaterade artiklar

Till toppen