Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 28 juni 2019

Nya lagar och regler som träder i kraft i sommar

I juli och augusti börjar flera nya lagar och regler att gälla som påverkar lant- och skogsbruk.

Många har sitt ursprung i januariavtalet mellan regeringen och Centern, Liberalerna och Miljöpartiet.

Här är ett urval av de förordningar som börjar gälla.

 I juli och augusti börjar flera nya lagar och regler att gälla.
I juli och augusti börjar flera nya lagar och regler att gälla. FOTO: tzahiV

Sänkt skatt för diesel i jord- och skogsbruket samt fryst BNP-omräkning

Befrielsen från koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet är från och med den 1 juli 2019 1 930 kronor per kubikmeter.

Under tiden från och med den första juli 2019 till och med den 31 december 2019 kommer nedsättningen vara 2 430 kronor per kubikmeter, varav 2 236 kronor är en nedsättning av koldioxidskatten och 194 kronor är en nedsättning av energiskatten.

Lättare för arbetsgivare att få stöd för nystartsjobb

Kravet på att andra anställningsförmåner än lön ska följa av kollektivavtal eller i väsentliga delar vara likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen, tas bort för nystartsjobb.

Däremot kvarstår kravet på att lön ska följa kollektivavtal eller vara likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen.

Träder i kraft: 1 augusti.

Nya skatteregler för att underlätta ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Generationsskiften i verksamhetsbolag underlättas genom att ett undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs första juli 2019. Undantaget innebär att det under vissa villkor ska vara möjligt att överlåta ett verksamhetsbolag till en närstående utan att karensbolaget smittas av den närståendes aktivitet i verksamhetsföretaget. Överlåtelse till make omfattas dock inte av undantaget.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

Träder i kraft: 1 augusti och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019.

Växa-stödet förlängs

Växa-stödet för enmansföretag som anställer för första gången har förlängts från 12 till 24 månader. Stödet innebär att enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde.

De nya reglerna träder i kraft 1 augusti, men ska gälla anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare.

Stöd till lantbrukare som drabbades av torkan under 2018

Den nya förordningen innehåller bestämmelser om statligt stöd till lantbrukare inom primärproduktionen som kompensation för deras inkomstbortfall till följd av torkan 2018. Stödet beräknas utifrån antalet djur respektive odlad areal för vissa grödor. Stödet fördelas proportionerligt utifrån beräknat inkomstbortfall. Jordbruksverket administrerar stödet.

Började gälla: 6 maj.

LÄS MER: Krisstödet län för län

Fler tillbehör tillåts för nattjakt på vildsvin

Ändringen syftar till att underlätta jakt efter vildsvin på natten när djuren är aktiva. Den innebär att användningen av vissa jaktmedel (elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet) blir generellt tillåten vid jakt efter vildsvin.

Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Började gälla: 15 maj.

LÄS MER: Snart fritt fram för fler verktyg i vildsvinsjakten

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen