Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 3 januari

Nya lagarna som börjar gälla 2019

Ny djurskyddslag som förtydligar att tamdjur inte får överges, strängare straff för livsmedelsfusk, elanvändare får bättre information om avgifter och elefanter förbjuds på cirkus. Allt det här blev nya lagar vid årsskiftet.

 Den nya djurskyddslagen kräver att djur ska kunna utföra naturliga beteenden.
Den nya djurskyddslagen kräver att djur ska kunna utföra naturliga beteenden. FOTO: Marianne Lindberg

Den 1 januari 2019 trädde cirka 70 nya lagar i kraft. Här är ett axplock av dessa, med viss lantbrukskoppling.

Ny djurskyddslag

– En ny djurskyddslag slår fast att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö så att deras välfärd främjas, och att de kan utföra naturliga beteenden så att beteendestörningar förebyggs. Den som håller djur måste ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Tamdjur får inte överges.

Strängare straff för livsmedelfusk

– Straffen för brott som rör livsmedel, foder och animaliska biprodukter skärps – fängelse införs för allvarliga brott som innebär eller kan innebära en fara för människors eller djurs liv eller hälsa.

Krav på information från elbolagen

– Nya striktare bestämmelser om när elbolagen får stänga av elen till kunder som inte betalar sin räkning kommer också. Dessutom kommer nya bestämmelser om vilka kostnader elnätsföretag får åberopa när de beräknar sina avgifter.

Slopad tv-licens

– Tv-licensen tas bort och ersätts av en ”public service-avgift”. Från och med nyår ska alla över 18 år betala 1 procent av sin beskattningsbara inkomst i avgift, dock maximalt 1 300 kronor om året. En familj med två vuxna betalar som mest 2 600 kronor.

Ingen karensdag

– Den första karensdagen i sjukförsäkringen slopas. I stället kommer ett karensavdrag. Avdraget blir 20 procents av en genomsnittlig veckolön. Syftet är att sjukavdragen ska bli jämnare och mer rättvisa, till exempel för dem som har oregelbundna arbetstider.

Förbjudet med elefanter på cirkus

– Det blir förbjudet att förevisa elefanter och sjölejon offentligt, till exempel på cirkus.

LÄS MER: Planera ekonomin 2019 – här är datumen du behöver ha koll på

Relaterade artiklar

Till toppen