Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 7 juni 2013

Nya regler ska öka grisböndernas lönsamhet

Stärkt lönsamhet och färre döda smågrisar ska bli resultatet av Sveriges Grisföretagares förslag till nytt djuromsorgsprogram. I flera punkter föreslås ändringar i det svenska regelverket – bland annat grindar som ska hindra suggan att ligga ihjäl kultingar.

Hoppfulla. Mattias Espert, Margareta Åberg och Ingemar Olsson i Sveriges Grisföretagare hoppas regeländringar ska stärka svensk grisproduktion. Fler grisar per box och sänkt avvänjningsålder är två förslag som ska testas.
Bild 1/2Hoppfulla. Mattias Espert, Margareta Åberg och Ingemar Olsson i Sveriges Grisföretagare hoppas regeländringar ska stärka svensk grisproduktion. Fler grisar per box och sänkt avvänjningsålder är två förslag som ska testas. FOTO: James Lindsey
Bild 2/2 FOTO: Ann Lind

Förslaget som presenterades på Grisföretagarnas stämma i veckan är en anpassning till ändrad grisproduktion där antalet kultingar per sugga blivit fler och där nytt genetiskt material kommer påverka, säger man.

– Dagens regler bygger på en produktion vi hade på 80-talet. Nu måste vi anpassa oss efter dagens verklighet och öka flexibiliteten i grisproduktionen, säger Mattias Espert och Ingemar Olsson i Sveriges Grisföretagare.

Djuromsorgsprogrammen för grisuppfödningen har tagits fram i samarbete med bland annat experter på Djurhälsovården. Och nu föreslås flera regeländringar som man menar ska stärka både ekonomi och djurhälsa.

– På vissa parametrar är vi inte bäst i EU, det gäller bland annat antal överlevande smågrisar per sugga. Här ligger vi efter Danmark, säger Ingemar Olsson, ordförande i Sveriges Grisföretagare.

Utgångspunkten har varit att ta till vara styrkorna i den svenska grisproduktionen; knorr på grisen, låg antibiotikaanvändning och större ytor per gris. Samtidigt föreslås ändringar i smågris- och slaktsvinproduktionen.

Skyddsgrind. Suggan ska under som mest fem dagar få hindras från att ligga ihjäl kultingar med hjälp av en skyddsgrind. Grisföretagarna vill inte tala om fixering av suggan – men få möjlighet att minska dödligheten bland smågrisar.

– I EU används fixering under mer än tre veckor i trånga boxar, här handlar det om att efter påbörjad grisning kunna skydda kultingarna under några få dagar med bibehållna ytkrav, säger Ingemar Olsson.

Enskilda bås. Aggressiva eller undergivna suggor ska kunna hållas i enskilda foderliggbås efter avvänjningen. Något som ska minska risken för att suggor skadas och slås ut. Dagens regler kräver att alla släpps ut i gemensamma bås.

– I dag finns ett djurhälsoproblem med mindre suggor som blir hoppade på och som slås ut, samtidigt som det är dyrt att ta fram nya suggor, säger Mattias Espert som hållit i en stor del i arbetet med omsorgsprogrammet.

Sänkt avvänjningsålder. Grisföretagarna vill minska antalet dagar som kultingarna ska gå tillsammans med suggan. Bakgrunden är att dagens smågrisar växer betydligt snabbare än när dagens regelverk skrevs.

Fler slaktgrisar i varje box. I slaktgrisproduktion föreslås att antalet grisar per box ökar från tio till elva. Samtidigt vill Grisföretagarna att kravet om att hålla maximalt 400 grisar per avdelning försvinner.

– Vi vill inte öka antalet grisar per kvadratmeter men kravet om maximalt 400 grisar är från den tid då man köpte grisar från många håll. I dag köper vi från en eller två och har inte alls samma smittorisker. Det handlar om en anpassning till verkligheten.

Bakom omsorgsprogrammet ligger krav om stärkt lönsamhet och konkurrenskraft i kombination med bättre djurhälsa. Men hur mycket närmare till exempel Danmark man kan komma i produktionskostnad är svårt att spå.

– I dag har vi runt två kronor dyrare produktion per slaktat kilo och jag tror inte vi kan ta bort halva den skillnaden, byggkostnaderna i Sverige tynger för mycket. Men får vi fler kultingar och starkare suggor betyder det mycket, säger Margareta Åberg, verksamhetsledare på Sveriges Grisföretagare.

Nya förslag till djuromsorg för svensk grisuppfödning

Förslagen ska testas på 10 pilotgårdar. Jordbruksverket ska följa och utvärdera gårdarna. Ett nytt regelverk kan vara på plats nästa år.

  • Tillåt skyddsgrind för att hindra suggan att ligga ihjäl smågrisar.
  • Aggressiva suggor ska få hållas i enskild box efter avvänjningen.
  • Sänkt avvänjningsålder för smågrisar.
  • En slaktgris mer per box.
  • Maxgräns för antal grisar per avdelning tas bort. Kravet är otidsenligt i dagens produktion.

Relaterade artiklar

Till toppen