Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 6 februari 2019

Nya VDn för HK Scan rivstartar med avskedanden

Efter ett negativt resultat på närmare en halv miljard kronor under 2018 börjar slakterijätten HK Scans nyutnämnde VD Tero Hemmilä med att minska antalet tjänstemän med 15 procent. Koncernen ska på sikt spara 50 miljoner euro per år.

 Tero Hemmilä, ny vd för HK Scan.
Tero Hemmilä, ny vd för HK Scan. FOTO: HK Scan

Redan under sin tredje dag på jobbet gick VD Tero Hemmilä ut med att som mest 220 av HK Scans totalt 1 200 tjänstemän kommer att förlora sina jobb. Lagstadgade förhandlingar i respektive land ska vara klara innan halvårsskiftet.

– Personalminskningen är inte bara ett sätt att minska kostnaderna. Vi ska också ha ett mer flexibelt sätt att arbeta där fler beslut ska kunna fattas i respektive land. I dag fattas besluten för långsamt eller inte alls, säger Tero Hemmilä i en intervju med Land Lantbruk.

80 kan få sluta i Sverige

Nedskärningen kommer att vara förhållandevis lika stor i de olika länderna vilket innebär att uppemot 80 tjänstemän i Sverige riskerar att bli uppsagda.

Det sker också en omorganisation där kategori- och produktavdelningen, som varit gemensam för hela koncernen, kommer att upplösas. Funktionen ska i stället finnas i respektive land.

Ännu större besparingar

Redan i juli förra året lanserade ledningen för HK Scan ett besparingsprogram på 40 miljoner euro per år. Från och med sista kvartalet 2019 siktar koncernen på att spara ytterligare 10 miljoner euro.

HK Scans omsättning sjönk under förra året marginellt och allra mest i Sverige som tappade 77 miljoner euro. Det gjorde att Finland omsättningsmässigt gick om Sverige. En stor del av förklaringen ligger dock i den svaga kronkursen och det svenska resultatet förbättrades från 5,4 till 8,5 miljoner euro.

Rauma stort slukhål

Företaget förklarar det positiva resultatet med högre effektivitet, lägre administrationskostnader och lägre inköpspriser för både gris och nöt till följd av ökad tillgång.

Det stora slukhålet för koncernen är den nybyggda kycklinganläggningen i Rauma som nu varit i drift i ett drygt år. Enligt HK Scan orsakade verksamheten i Rauma ett minus 35,7 miljoner euro i koncernens totala resultat på minus 47,5 miljoner euro.

Ser positiv trend

– Men den negativa påverkan från anläggningen i Rauma minskade under fjärde kvartalet 2018. Vi har stärkt organisationen med särskild expertis som ska kartlägga bristerna så att vi kan åtgärda dem. Däremot kan jag inte ange någon tidsplan för när driften i Rauma ska uppnå full kapacitet, säger Tero Hemmilä.

Han vill inte gå in mer specifikt på vad som har gått snett utan talar allmänt om att det är en lång kedja från slakt till förpackning och HK Scan inte kan skylla situationen på någon utomstående aktör.

Ökade belåningen

I sin bokslutsrapport för 2018 redovisar HK Scan ett negativt kassaflöde på 114,4 miljoner euro vilket till största delen tillskrivs investeringar. Det negativa kassaflödet för den underliggande verksamheten är 24,6 miljoner euro.

För att klara av sin likviditet tvingades koncernen under fjolåret att öka belåningen och nettoskulden steg från 208,2 till 289,4 miljoner euro. De finansiella utgifterna netto uppgår till 9,9 miljoner euro.

”Inte acceptabelt”

– Situationen är inte acceptabel. Vi arbetar med att förbättra kassaflödet och är övertygade om att åtgärderna vi nu vidtar kommer att ge effekt. Skulderna minskade också med 16 miljoner euro under det sista kvartalet 2018, säger Tero Hemmilä.

LÄS MER: HK Scan måste spara 50 miljoner euro per år

Lägre omsättning och sämre resultat

Omsättningen sjönk och resultatet försämrades för HK Scan under 2018.

Omsättning, miljoner euro

Affärsområde 2018 2017

Sverige 682,1 759,4

Finland 721,9 742,2

Danmark 149,3 147,8

Baltikum 162,1 158,7

Totalt 1 715,4 1 808,1

Rörelseresultat, miljoner euro

Affärsområde 2018 2017

Sverige 8,5 5,4

Finland –36,6 –16,5

Danmark –5,9 –13,9

Baltikum –0,7 4,4

Administration –14,9 –19,7

Totalt –49,5 –40,3

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen