Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 juni 2019

Nytt förslag på klimatanpassat regelverk för vattenuttag

I torsdags skickade länsstyrelsen i Kalmar en skrivelse till regeringen i vilken man föreslår att regelverket för vattenuttag bör klimatanpassas. De vill bland annat se en större möjlighet till regional anpassning, något som skulle kunna gynna lantbrukare i särskilt utsatta områden. 

 Henrik Andersson, enhetschef på vattenenheten på länsstyrelsen i Kalmar.
Henrik Andersson, enhetschef på vattenenheten på länsstyrelsen i Kalmar. FOTO: Tindra Englund

I samband med den nationella vattenbristkonferensen i Kalmar 2018 öppnade dåvarande miljöministern Karolina Skog upp för möjligheten att lämna in förslag på hur Sverige skulle kunna gå till väga för att bli bättre på att hantera vattenbrist.

Länsstyrelsen i Kalmar valde att ta miljöministern på orden och i torsdags skickade de in en skrivelse till regeringen i vilken de föreslår flera klimatanpassade regeländringar. 

– Jag skulle inte gå så långt som att säga att detta är kontroversiellt men vi är de enda som driver den här frågan, säger Henrik Andersson, enhetschef på vattenenheten i Kalmar.

Extra problematiskt på Öland och Gotland

Om regeringen väljer att lyssna på länsstyrelsen skulle regeländringarna innebära stora konsekvenser för lantbrukares möjlighet till att bevattna sina grödor. 

– Vi är ett stort livsmedelsproducerande län och vattenförsörjning på öar är extra problematiskt. Så det är framförallt på Öland och Gotland som vi försöker fundera ut hur vi ska kunna hantera systemet och här ser vi ett stort behov av en ökad möjlighet till regional anpassning, säger Henrik Andersson.

Vid höga flödesnivåer bör man kunna ta ut mer vatten 

Av de lantbrukare som har en bevattningsdamm gör många idag det som kallas för ett ”mindre vattenuttag” vilket är anmälningspliktigt men inte kräver ett särskilt tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Men det ”mindre vattenuttaget” innebär att man får ta ut max 600 m3/dygn och 100 000 m3/år, vilket kan bli problematiskt i ett förändrat klimat där en allt större del av nederbörden kommer under ett färre antal dagar och att dessa dagar inte räcker till för att fylla dammen då man endast får ta ut 600 m3/dygn, oavsett flödesnivåer.

Spara vatten

Länsstyrelsen i Kalmar vill därför se en möjlighet till flexibilitet och regional anpassning kring denna begränsning vilket skulle kunna innebära en lättnad för lantbruket. 

– Vi ser det som en klimatanpassningsåtgärd. Enligt SMHI kommer det att bli vanligare i framtiden att somrarna blir lika torra som 2018 och då måste vi lära oss att spara vatten när det är högre flöden för att kunna använda det när flödena är lägre, säger Henrik Andersson.

Ser ett behov av tidsbegränsade tillstånd

Men länsstyrelsen i Kalmar vill även se en bättre kontroll och att fler verksamheter tvingas ansöka om tillstånd för vattenuttag och dessutom göra tillstånden tidsbegränsade. Eftersom de ser att vattenflöden och vattentillgångar förändras över tid och då krävs även förändrade tillstånd.

Dessutom vill de att det ska bli tydligare vem som har ansvaret och vem som ska få ersättning för uteblivet vatten vid vattenbrist och ett förtydligande kring regelverket om markavvattningen där det endast ska finnas tillstånd där det i dagsläget gör nytta för odling och livsmedelsproduktion.

Gemensamt ansvar

Till sist vill länsstyrelsen i Kalmar enligt skrivelsen se ett stärkt samarbete mellan kommuner och länsstyrelser i vattenfrågan och ett gemensamt nationellt ansvar för dricksvattenförsörjningen, samt större satsningar på innovationer och forskning inte minst kring framtida grödor och bevattning i lantbruket. 

LÄS MER: Planera för bevattning av säsongens grödor redan nuHär satsas det på ännu mer bevattning

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen