Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 november 2016

Okunniga skoterförare förstör planteringar

Markskador efter vårdslös snöskoteråkning har blivit vanligare. Orsaken är utbredd okunskap om var man får köra skoter, enligt LRF:s expert Magnus Norberg.

FOTO: Sture Markström

Var tredje skoterförare tror att skoterkörning ingår i allemansrätten – trots att det inte stämmer. Det framgår av en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet presenterade i slutet av oktober. Drygt 2 000 skoterförare besvarade enkäten och det står klart att det finns stor okunskap om vilka regler som gäller för skoteråkning i Sverige.

– Många markägare berättar om hur andra har kört sönder deras mark, säger Magnus Norberg, äganderättsjurist på LRF.

Dessutom tyder mycket på att skadorna på skogsplanteringar och åkrar ökat till följd av att nöjesåkningen har blivit populärare.

– Det har ökat. Men det är svårt att ha några siffror på det. Men många av våra medlemmar har hört av sig om det, säger Magnus Norberg till Land Lantbruk.

Många nya snöskotrar

En majoritet av de snöskotrar som säljs i Sverige är numera avsedda för att köras utanför skoterlederna, vilket gör att det är viktigt att förarna vet var man får köra.

– Det är ungefär 10 000 nya som kommer ut om året. De används mer som nöjesfordon i stället för nyttofordon, och har fler hästkrafter. Det gör att det kan bli mer markskador, säger Magnus Norberg.

Nationella Snöskoterrådet arbetar för att komma till rätta med problemet och försöker bland annat få till en förändring i terrängkörningslagen. I den processen har även LRF tagits in som expertinstans, berättar Magnus Norberg:

– Men det framtida lagförslaget ligger några år bort.

Måste sticka upp två meter

Det är förbjudet att köra på planterad skogsmark om träden sticker upp mindre än två meter över snön, och det inte är inte tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte ”är uppenbart att det kan ske utan skada på marken”, enligt LRF. Sättet att komma till rätta med problemet är att höja kunskapsnivån hos skoterförare.

– För de som tar snöskoterkörkort är det viktigt att de lär ut hur var man får köra. Men det är också ett ansvar som förarna själva har. Man kan inte utgå ifrån att någon informerar en om allt, säger Magnus Norberg.

Hur stor är risken att man åker fast för att bryta mot reglerna?

– I praktiken är den ganska liten. Men genom att anmäla så får polisen reda på att de här brotten finns, säger han och menar att det är första steget för att markskadorna ska bli färre.

Relaterade artiklar

Till toppen